Αρχική Νέα Οικονομία Κατατίθεται ο προϋπολογισμός

Κατατίθεται ο προϋπολογισμός

12

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί σήμερα Τρίτη το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2007, με θετικά μεγέθη για την οικονομία, αλλά όχι και θετικά μηνύματα για εργαζόμενους και συνταξιούχους.


Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα κυμανθεί στο 3,8% με βασικό ενισχυτικό παράγοντα τις επενδύσεις. Αναμένεται επίσης αύξηση των αγαθών και υπηρεσιών κατά 6,5%, ενώ οι εισαγωγές θα αυξηθούν και αυτές κατά 7%.


Αυξημένα έσοδα…


Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εσόδων βασίζονται στην εκτιμώμενη ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ και στην ελαστικότητα των φορολογικών εσόδων. Τα έσοδα (προ μείωσης επιστροφών) προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 51,37 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,9% έναντι του 2006.


Σε ότι αφορά τα έσοδα από την άμεση φορολογία προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 19,435 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 2006.


Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία θα ανέλθουν στα 28,515 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 8,8% σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2006.


Σημαντική επίσης αύξηση (9,8%) αναμένεται να παρουσιάσουν και τα έσοδα από το ΦΠΑ και να φθάσουν στα 17,445 δισ. ευρώ.


…και δαπάνες


Οι πιστώσεις (πλην χρεολυσίων) του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται να περιοριστούν στο 25,6% του ΑΕΠ από το 25,8% που ήταν το 2006. Περίπου 1,2 δισ. ευρώ θα φθάσουν οι αυξημένες δαπάνες για τη βελτίωση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων (αύξηση συντάξεων ΟΓΑ, αύξηση του ΕΚΑΣ, βελτίωση των συντάξεων των στρατιωτικών, επιστροφή κρατήσεων υπέρ ΛΑΦΚΑ κλπ).
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων θα καλύψουν το 47% των πρωτογενών δαπανών και θα είναι αυξημένες κατά 6,1% σε σχέση με το 2006.

 

Πηγή: Έθνος, 13/11/2006