Αρχική Νέα Τοπικά Δεν αλλάζει το καθεστώς αλιείας για τους παράκτιους αλιείς

Δεν αλλάζει το καθεστώς αλιείας για τους παράκτιους αλιείς

9

Παρά τα προβλεπόμενα στην κοινοτική Οδηγία 26/2004, κατά την έκδοση των νέων αδειών αλιείας για τους παράκτιους ψαράδες θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.


Τη διαβεβαίωση αυτή παρείχε στους παράκτιους ψαράδες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αρμόδιος για αλιευτικά θέματα, κ. Κώστας Σκιαδάς, υπογραμμίζοντας ότι για το θέμα αυτό είναι υπό έκδοση ερμηνευτική εγκύκλιος της Διεύθυνσης Θαλάσσιας Αλιείας του υπουργείου.


Οι παράκτιοι ψαράδες διαμαρτύρονταν, γιατί με τις ρυθμίσεις της συγκεκριμένης κοινοτικής Οδηγίας και προκειμένου να καταρτισθεί το κοινοτικό αλιευτικό μητρώο, θα ήταν υποχρεωμένοι από εδώ και στο εξής να δηλώνουν, προκειμένου να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την αλιευτική τους άδεια, δύο μόνο (ένα πρωτεύον και ένα δευτερεύον) αλιευτικά εργαλεία, ενώ στην πράξη χρησιμοποιούν μια σειρά εργαλείων (δίχτυα, παραγάδια, πυροφάνια κ.α.).


Ο κ. Σκιαδάς, με τη δήλωσή του, τους διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να τηρείται το προηγούμενο καθεστώς στη χώρα μας και κατά την έκδοση των νέων αδειών αλιείας θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν, προσθέτοντας ότι σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η κατάρτιση του Μητρώου Επαγγελματιών Ψαράδων, που κατά την εκτίμησή του θα εξυγιάνει σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο.


Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισήμανε ο κ. Σκιαδάς, δείχνοντας το αμέριστο ενδιαφέρον της για τους ψαράδες της παράκτιας αλιείας, έχει: 

 

-Προχωρήσει στην έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για τη ρύθμιση της αλιείας στα εκβολικά συστήματα του Μεσολογγίου, ώστε να προστατευτούν τα ιχθυοαποθέματα της περιοχής και για τη ρύθμιση της αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλύμνου και Κω.

-Προωθεί την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων για την απαγόρευση της αλιείας με συρόμενα εργαλεία σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές, όπου υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας, για την απαγόρευση της αλιείας στις περιοχές Ιερισσού, Καλύμνου, Πρέβεζας, όπου έχουν ποντισθεί τεχνητοί ύφαλοι για την αναπαραγωγή ψαριών και για την ποινικοποίηση των αλιευτικών παραβάσεων, που εντοπίζονται μέσω του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών.


-Αποφάσισε να καταβάλει οικονομικές ενισχύσεις για την αντικατάσταση κινητήρων σε αλιευτικά σκάφη, παρά την αντίθετη άποψη επί του θέματος των υπηρεσιών αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


-Ενέκρινε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ 2000-2006) τη χορήγηση ενισχύσεων σε αλιευτικούς φορείς, για την εκπόνηση μελετών και διαχειριστικών σχεδίων σε ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, όπως στην Κρήτη, την Κέρκυρα, την Αργολίδα, την Κορινθία και αλλού. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών θα αξιοποιηθούν για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την προστασία των ιχθυαποθεμάτων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.


Σήμερα στη χώρα μας στον κλάδο της παράκτιας αλιείας δραστηριοποιούνται περί τα 18.000 αλιευτικά σκάφη, στα οποία απασχολούνται περίπου 30.000 άτομα. Ο αλιευτικός στόλος αυτής της κατηγορίας είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελείται κυρίως από μικρά σκάφη. Ο κλάδος αντιμετωπίζει ποικίλα προβλήματα, τα οποία έχουν συσσωρευτεί επί σειρά ετών και προέρχονται κυρίως και από την απαρχαιωμένη νομοθεσία (η βασική νομοθεσία είναι το Β.Δ. 666/1966), αλλά και από τη συνεχή μείωση του εισοδήματός των ψαράδων της κατηγορίας αυτής, λόγω αντίστοιχης μείωσης των ιχθυαποθεμάτων.

 

Πηγή: Έθνος, 17/11/2006