Αρχική Νέα Τοπικά Απολογισμός έργου από τον κ.Σέργιο Τσίφτη για τη Χίο

Απολογισμός έργου από τον κ.Σέργιο Τσίφτη για τη Χίο

46

Σε δελτίο τύπου η  Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναφέρει:

 

“ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΡ 2004 – ΝΟΕ 2006

Η επιτάχυνση του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου τους 33 μήνες της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι εντάξεις στο Ταμείο Συνοχής καθώς και οι χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς Πόρους από την Κυβέρνηση φαίνονται και από το πλήθος των έργων που εντάχθηκαν, συμβασιοποιήθηκαν και εκτελούνται και στους 3 Νομούς της Περιφέρειας μέχρι σήμερα.Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα από τα σημαντικότερα έργα που δρομολογήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν ανά Νομό:


ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ


ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΤΩΝ Ν. ΧΙΟΥ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
• Π/Υ 15 εκ. € – (ΤΟΜΕΑΚΟ ΥΠΕΧΩΔΕ)
• Εντάχθηκε στις 16 Μαρτίου 2006, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων κ. Γεώργιου Σουφλιά.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΨΑΡΩΝ
• Π/Υ 1,96 εκ. € – (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Εντάχθηκε το Μάρτιο του 2005, συμβασιοποιήθηκε στις 9.09.2005 και εκτελείται.


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
       ΛΙΜΕΝΑ ΨΑΡΩΝ
• Π/Υ 2,7 εκ. € – (ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΔΕ)
• Εντάχθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2006 και συμπληρώνει το έργο της «Κατασκευής Εξωτερικής Προβλήτας Λιμένος Ψαρών»


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΨΑΡΩΝ
• Π/Υ 183 χιλ. € (Ε.Π. ‘’Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου)
• Εντάχθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2005 και επίκειται η δημοπράτηση του

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
• Π/Υ 636.863,37 € – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ
• Προεντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 26/4/2005 και αναμένεται η δημοπράτηση του.

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΧΙΟΥ
• Π/Υ 2,65 εκ. € (Ε.Π. ‘’Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου)
• Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2006


ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ


Βασικοί Οδικοί Άξονες της Χίου βελτιώνονται με σημαντικές παρεμβάσεις που προχώρησαν τη χρονιά που μας πέρασε:


ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΙΟΥ
    

–  ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Γ’
• Π/Υ 10,9  εκ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Εντάχθηκε στις 9 Μαρτίου 2005
• Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2006 η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για το Τμήμα Γ΄. Ο συνολικός Π/Υ των απαλλοτριώσεων και για τα 2 Τμήματα είναι 5,76 εκ. €
• Δημοπρατήθηκε το τμήμα Γ΄ Π/Υ 3,35 εκ €, συμβασιοποιήθηκε και αναμένεται άμεσα η έναρξη εργασιών
• Για το Τμήμα Α’ Π/Υ 1,8 εκ. € δόθηκε ή έγκριση για τη δημοπράτηση του στις 11 Σεπτεμβρίου 2006


– ΤΜΗΜΑ Β
• Στις 26/9/2005 προστέθηκε το Υποέργο ‘’Κατασκευή Γεφυρών στο δρόμο παράκαμψης της πόλης’’ Π/Υ 180 χιλ. € για βελτίωση της λειτουργικότητας του έργου.
• Συμβασιοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2006 και έχει ολοκληρωθεί


ΔΡΟΜΟΣ ΧΙΟΥ – ΜΕΣΤΩΝ
• Π/Υ 14,36 εκ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Εντάχθηκε στις 14.01.04
• Περιλαμβάνει 11 Υποέργα
• Το 1ο Υποέργο (Γέφυρα Κοκαλά) ολοκληρώθηκε
• Στις 3 Ιουνίου 2005 συμβασιοποιήθηκε το 2ο υποέργο (Γέφυρα ΔΕΗ) και ολοκληρώθηκε
• Στις 1 Αυγούστου 2005 συμβασιοποιήθηκε το 3ο υποέργο (Τμήμα Θυμιανά Νεοχώρι, Σύνδεση Οικισμού Βαβύλων), ξεκίνησε και εκτελείται 
• Συμβασιοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2006 το 4ο Υποέργο (Παράκαμψη Κοντυλόπου) και εκτελείται
• Στις 28 Μαρτίου 2006 υπεγράφη η σύμβαση για το 5ο Υποέργο (Αρμόλια – Πυργί) και εκτελείται
• Στις 13 Απριλίου 2006 υπεγράφη η σύμβαση για το 6ο Υποέργο (Πυργί – Ολύμποι) 13.04.2006 και εκτελείται


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ – ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ (ΧΙΟΣ)
• Π/Υ 1.952.465 ε (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Εντάχθηκε στις 27.03.2003
• Δημοπρατήθηκε στις 16 Ιουλίου 2004, συμβασιοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2004 και ολοκληρώθηκε


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Στον Τομέα της Προστασίας του Περιβάλλοντος έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστούν θέματα που ήταν ανοιχτά εδώ και πολλά χρόνια και κυρίως το θέμα των ΧΥΤΑ:


Χρηματοδοτήθηκε στις 14.09.06 από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου ο ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χίου (Νότιας Χίου – Ψαρών – Οινουσσών) με 7,94 εκ. ευρώ.


Χρηματοδοτήθηκε από τους ΚΑΠ και δημοπρατήθηκε ο ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Χίου (Βόρειας Χίου) 


Χρηματοδοτήθηκε από Εθνικούς Πόρους στις 27.07.06. το έργο ‘‘Ύδρευση – Αποχέτευση – Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Οινουσσών’’ Π/Υ 4,55 εκ. ευρώ,


Συμβασιοποιήθηκε στις 2.11.2005 και υλοποιείται κανονικά το έργο «Κατασκευή Αποχετευτικών Δικτύων & Αγωγών Μεταφοράς Λυμάτων Δήμων Καμποχώρων & Ιωνίας» Π/Υ 3,5 εκ. ευρώ (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006), 
Δημοπρατήθηκε, συμβασιοποιήθηκε στις 22.08.2005 και υλοποιείται η κατασκευή του έργου ‘‘Δημιουργίας Βοτανικού Κήπου του Αιγαίου στο Δήμο Ιωνίας στη Χίο’’ Π/Υ 1,42 εκ €


ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ


Για να αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα της έλλειψης νερού για ύδρευση και άρδευση στη Χίο, χρηματοδοτήθηκαν και ξεκίνησε η κατασκευή σημαντικότατων έργων ύδρευσης και άρδευσης που θα ενισχύσουν τον υδροφόρο ορίζοντα της Χίου συνολικού ποσού 43 εκ. ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:


-Συμβασιοποίηθηκε (1.11.05) και ξεκίνησε η κατασκευή του έργου ‘‘Φράγμα Κόρης Γεφύρι’’ στη Χίο Π/Υ 18,6 εκ. ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης (ταμιευτήρας χωρητικότητας 3 εκ. m3 νερού)
-Ενισχύθηκε από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου με 11 εκ. ευρώ στις 29.07.05, συμβασιοποίηθηκε (13.10.05) και ξεκίνησε η κατασκευή του έργου ‘‘Φράγμα Καλαμωτής Χίου (Φράγμα Κατράρη)’’ Π/Υ 21,6 εκ. ευρώ (ταμιευτήρας χωρητικότητας 2 εκ. m3 νερού)
-Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου με 825 χιλ. ευρώ το έργο ‘’Κατασκευή ανασχετικού φράγματος στη θέση Φυρόλακας Δ. Χίου’’, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31.07.2006.
-Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται το διαδημοτικό έργο ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και σύνδεσή τους με το δίκτυο’’ Π/Υ 1,4 εκ ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ.
-Εντάχθηκε οριστικά (21.04.05) το διαδημοτικό έργο ‘’Κατασκευή δικτύου ύδρευσης  από Σαραπιό έως Θόλο’’ Π/Υ 2,2 εκ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, συμβασιοποιήθηκε στις 15.12.2005 και εκτελείται.
-Χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’ 4 μικρότερα έργα, η ‘’Κατασκευή δικτύου ύδρευσης (Θόλος–Δασκαλόπετρα)’’ του Δ. Χίου, η ‘’Βελτίωση εξωτερικού δικτύου σύνδεσης φράγματος Ψαρόπετρας με το υδρευτικό δίκτυο του Δήμου Χίου’’, το διαδημοτικό έργο ‘’Κατασκευή μικρών ανασχετικών, αντιπλημμυρικών φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα της λεκάνης Κορακάρη’’ και η ‘’Κατασκευή μικρών ανασχετικών φραγμάτων’’ του Δ. Χίου, συνολικού Π/Υ 1,1 εκ. ευρώ.


ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ ‘’ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ’’


-Το έργο έχει συνολικό Π/Υ 20,6 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 13,98 εκ. ευρώ καλύπτονται από πόρους του ΠΕΠ Βορ. Αιγαίου και 6,6 εκ. ευρώ από Εθνικούς Πόρους
-Προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν σε ότι αφορά την αρχαιολογική κατασκευή εξασφαλίστηκαν πιστώσεις 450.000 € στις 27 Ιουλίου 2004 και αυξήθηκε ο Π/Υ του έργου με τροποποίηση της απόφασης σύμβασης.
-Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας προέκυψε η αναγκαιότητα διατήρησης ‘’Ορατού Ενυπογείου’’ των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν. Αυτό επέβαλε την αλλαγή του τρόπου θεμελίωσης με χρήση πασάλων και δημιουργήθηκε ως εκ τούτου ανάγκη για εξεύρεση συμπληρωματικών πόρων 3,4 εκ €.
Λόγω του απροβλέπτου (σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα) και σε συνεννόηση με την Αρχή Πληρωμής έγινε αποδεκτή η χρηματοδότηση της αλλαγής της θεμελίωσης με συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφηκε στις 3/11/05. Αποφύγαμε έτσι τη δημοπράτηση νέου υποέργου, λύση η οποία θα μας πήγαινε πολλούς μήνες πίσω.
-Αντιμετωπίσαμε άμεσα όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και το σημαντικότατο αυτό έργο ξεκίνησε και υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς.


  Μέσα από την πρόσφατη αναθεώρηση του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου  ενισχύθηκε η συνέχιση της λειτουργίας των δομών κοινωνικής παρέμβασης ‘‘Βοήθεια στο Σπίτι’’ με το ποσό των 1,92 εκ. € για τις δομές του Νομού Χίου. Δώσαμε έτσι λύση σ’ ένα αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχε τεθεί πολλές φορές, παρά το γεγονός ότι η συνέχιση της λειτουργίας τους ήταν υποχρέωση των Δήμων.


  Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου το έργο της Αναβάθμισης – Εκσυγχρονισμού του Κέντρου Υγείας στο Πυργί της Χίου με το ποσό των 210 χιλ. € στις 08.06.06.


 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού:


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΥ ΧΙΟΥ
• Π/Υ 2,5 εκ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Εντάχθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2005, έχει συγκροτηθεί η αυτεπιστασία και ξεκίνησαν οι εργασίες


ΜΕΤΖΙΤΙΕ ΤΖΑΜΙ (ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ)
• Π/Υ 1, 5 εκ € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Εντάχθηκε στις 9 Μαρτίου 2005, ξεκίνησε και βαίνει προς ολοκλήρωση


ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΑΓ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΧΙΟΥ
• Π/Υ 1,06 εκ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Συμβασιοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου 2004 και ήδη ολοκληρώθηκε


ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
• Π/Υ 713 χιλ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Το 1ο υποέργο (Κατασκευή Τηλεματικού Κέντρου) συμβασιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2005 και ολοκληρώνεται. Επίκειται η δημοπράτηση του 2ου Υποέργου (εξοπλισμός)


ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ (Δ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ)
• Συνολικός Π/Υ 849 χιλ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Συμβασιοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2005, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε


ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ & ΧΙΟΥ
• Συνολικός Π/Υ 1,8. εκ. € (ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006)
• Τα 2 πρώτα Υποέργα δημοπρατήθηκαν και είναι σε διαδικασία αξιολόγησης


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ


ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΤΗΣ
      Ε.Μ.Χ.
• Π/Υ 1,256 εκ. € – Ε.Π. ‘’Αγρ. Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου’’ 2000-2006, Μέτρο 2.1
• Έχει ενταχθεί και κατασκευάζεται


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
•  Π/Υ 3 εκ. € – Ε.Π. ‘’Αγρ. Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου’’ 2000- 2006, Μέτρο 4.3
• Έχει εγκριθεί και υλοποιείται.”