Αρχική Νέα Τοπικά Έναρξη 3 νέων προγραμμάτων από το Κ.Ε.Ε. Ν.Χίου

Έναρξη 3 νέων προγραμμάτων από το Κ.Ε.Ε. Ν.Χίου

8

Tρία νέα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα πρόκειται να ξεκινήσουν τον μήνα Δεκέμβριο από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Ν. Χίου, τα οποία είναι τα εξής:


«Πληροφορική ΙΙΙ», το οποίο περιλαμβάνει την κατανόηση βασικών εννοιών, την εξοικείωση με βασικά είδη λογισμικών εφαρμογών και την απόκτηση γνώσεων στα προγράμματα Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel) – Παρουσιάσεις (MS Power Point) – Βάσεις Δεδομένων (MS Access).


«Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον», με βασικό στόχο την εξοικείωση και ανάπτυξη διαφορετικών γλωσσικών συμπεριφορών σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις, στον εργασιακό χώρο, όπως επίσης και για τη διεκδίκηση ευκαιριών απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης.


«Ο πολίτης/εργαζόμενος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», όπου γίνεται πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας που διέπει την απασχόληση.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Κ.Ε.Ε. Ν. Χίου στο τηλέφωνο 22710-81615.