Αρχική Απόψεις Aρθρα Ιάκωβος Αρχοντάκης: Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς αυτοκινήτου

Ιάκωβος Αρχοντάκης: Ενέργειες σε περίπτωση πυρκαγιάς αυτοκινήτου

15

 Φορητοί Πυροσβεστήρες σε οχήματα και ενέργειες των οδηγών σε περίπτωση πυρκαγιών
       Ενέργειες  σε  περίπτωση  πυρκαγιάς


       ΓΕΝΙΚΑ
       
     Οι πυρκαγιές των αυτοκινήτων γενικά χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες πυρκαγιές. Για το λόγο αυτό, η πρώτη επέμβαση πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική, τα δε μέσα κατάσβεσης, ειδικά αυτά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πολύ αποτελεσματικά για να επιτευχθεί άμεσα η κατάσβεσή της.
   Σε περίπτωση όμως που η επέμβαση δεν γίνει αμέσως, η πυρκαγιά λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις  και  δημιουργεί κινδύνους και για τους επιβαίνοντες  για κάθε άλλον που  λόγω ειδικότητας ή αλληλεγγύης θα τρέξει να βοηθήσει  αλλά και για ότι γειτνιάζει με το καιόμενο όχημα. Η αιτία είναι ότι υπάρχουν σε αρκετή ποσότητα καύσιμη ύλη (βενζίνη – πετρέλαιο), λάδια και διάφορα άλλα εύφλεκτα υγρά. Επιπλέον δε, πυρκαγιά που λαμβάνει χώρα σε αυτοκίνητο όταν αυτό κινείται, πιθανόν να μην γίνεται αμέσως αντιληπτή  από τους επιβάτες, ενώ επιπρόσθετα λόγω του ρεύματος αέρος  που δημιουργείται κατά την κίνηση του οχήματος, η πυρκαγιά  λαμβάνει μεγάλη  έκταση. Επίσης στη γρήγορη μετάδοση της πυρκαγιάς, ανεξάρτητα από την αιτία που την προκάλεσε, συντελεί και το χρώμα του αυτοκινήτου που καίγεται ταχύτατα και ζωηρότητα.  
   Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ,ότι η πυρκαγιά στο αυτοκίνητο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σαν πυρκαγιά εύφλεκτων υλών.


Μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε αυτοκίνητα :


1.- Για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου, πρέπει να υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός πυροσβεστήρων, όπως καθορίζεται με  την  υπ’ αριθμ. 32787/2597/13-12-1995 Απόφαση Υπουργού Συγκοινωνιών.
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλη θέση και όχι στο χώρο των αποσκευών (PORT – BAGAGE) του κάθε αυτοκινήτου αν είναι Ι.Χ.Ε., αλλά εντός του θαλάμου επιβατών, ώστε σε περίπτωση που χρειαστούν η επέμβαση να είναι άμεση.
 2.- Όταν ξεσπάσει πυρκαγιά σε αυτοκίνητο ο οδηγός , πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτό στην άκρη του δρόμου. Ο βαθμός ψυχραιμίας που θα επιδείξει εκείνη την στιγμή ο οδηγός και η γνώση, από αυτόν και μόνο, των σημείων απελευθέρωσης του καλύμματος της μηχανής (καπό) και του χώρου αποσκευών (PORT – BAGGAGE), αν είναι Ι.Χ.Ε. θα δώσουν τη δυνατότητα επέμβασης σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου του χωρίς ζημιά.


3.- Κατά το άνοιγμα του Καλύμματος της μηχανής (καπό), ο οδηγός ή οποιοσδήποτε
επέμβει, πρέπει να λαμβάνει προφυλακτικά μέτρα, γιατί με το άνοιγμα του καπό υπάρχει κίνδυνος με την είσοδο ατμοσφαιρικού αέρα στο χώρο να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα, για το λόγο αυτό πρέπει να ανοίγεται τόσο όσο εξυπηρετεί για να πραγματοποιηθεί η κατάσβεση.
Κατά την προσβολή το κατασβεστικό υλικό του Πυροσβεστήρα εκτοξεύεται στη βάση της φλόγας .


4.- Αμέσως μετά την πρώτη προσβολή της πυρκαγιάς ή αν είναι δυνατό ταυτόχρονα, να αποσυνδέεται σε κάθε περίπτωση ο συσσωρευτής. Μια γρήγορη μέθοδος αποσύνδεσης του συσσωρευτή με λιγότερους κινδύνους είναι το κόψιμο των καλωδίων με ένα κόφτη.
  Σε περίπτωση όμως όπου υπάρχουν έντονες αναθυμιάσεις υγρών καυσίμων, δεν πρέπει να επιχειρείται η αποσύνδεση του συσσωρευτού, για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα που μπορεί να προκαλέσει απότομα μεγάλη πυρκαγιά.


5.- Αν η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί μέσα στο χώρο οδηγού – επιβατών  και έχει λάβει διαστάσεις δεν πρέπει για κανένα λόγο να ανοίγονται οι πόρτες και τα παράθυρα, αφού φυσικά εκκενωθεί από τους επιβαίνοντες,  αλλά :


     α)  Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι παρόν, να ανοίγεται με προσοχή μια (1) μόνο πόρτα τόσο, όσο χρειάζεται για να εισέλθει μόνο το ακροφύσιο του πυροσβεστήρα.


     β) Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου είναι απών πρέπει να δημιουργείται, με οποιοδήποτε μέσο, μια τρύπα σ’ ένα τζάμι μίας πόρτας, με διάμετρο την διάμετρο του ακροφυσίου του πυροσβεστήρα.
  Ως πλέον κατάλληλη θέση κρίνεται εκείνη κοντά στην ασφάλεια της αντίστασης πόρτας ή στο μικρό παράθυρο των μπροστινών θυρών που έχουν μερικά  αυτοκίνητα.


    Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται κατάσβεση με  αποστέρηση της πυρκαγιάς από τον αέρα που είναι απαραίτητος για την καύση. Αν όμως ο αέρας εισέρχεται στην καμπίνα του οχήματος από κάπου και δεν είναι δυνατή η απομόνωση του, τότε είναι προτιμότερο να ανοίξουμε την πόρτα του οχήματος και να χτυπήσουμε την πυρκαγιά κατά μέτωπο με πυρ/ρα  ή άλλο κατάλληλο κατασβεστικό υλικό ανάλογα την περίπτωση.6.- Σε περίπτωση κατά την οποία η δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) διατρέχει κίνδυνο να προσβληθεί από τη φωτιά, πρέπει να προσέχουμε για τυχούσα επανάφλεξη που θα δημιουργήσει μεγάλες φλόγες ή για πιθανή έκρηξη.
Τα προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να παίρνονται για την ασφάλεια μας σε τέτοια περίπτωση, είναι να ψύχεται η δεξαμενή με νερό ή αφρό από μια ασφαλή θέση.


7.- Όταν η πυρκαγιά έχει προσβάλλει άλλους χώρους του αυτοκινήτου, εκτός του κινητήρα, για την καταπολέμηση της οποίας απαιτείται νερό, αυτό να χρησιμοποιείται με προσοχή για να μην προκληθούν  από την αλόγιστη χρήση του επιπλέον ζημιές στο όχημα.
 
8.- Σε  περίπτωση όπου καίγονται τα ελαστικά του οχήματος, κατά το αρχικό στάδιο, πρέπει πάντοτε  ο ενεργών την κατάσβεση να στέκεται σε πλάγια θέση και όχι ακριβώς απέναντι από τα ελαστικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την έντονη εκτόνωση του υπό πίεση ευρισκόμενου αέρα. Η κατάσβεση επιτυγχάνεται καλύτερα με βολή ομίχλης ύδατος. Η χρήση πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι αποτελεσματική.


ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΥΠΟΠΥΡΑΓΟΣ