Αρχική Νέα Οικονομία Ημερολόγιο μετόχου: ΝΕΛ, ΝΗΡΕΥΣ

Ημερολόγιο μετόχου: ΝΕΛ, ΝΗΡΕΥΣ

13

Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου Α.Ε.:
Εκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, και ώρα 10:00 στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του κινηματοθεάτρου «Αρίων», Σμύρνης 9, με θέματα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί στις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και Ν. 3156/2003 για τα ομολογιακά δάνεια.


Νηρεύς Ιχθ/ργειες Χίου Α.Ε.:
Εκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Κορωπί Αττικής, 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου.

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ