Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: Κέρδη από το διακανονισμό δανείων

ΝΕΛ: Κέρδη από το διακανονισμό δανείων

7

ΜΕΙΩΣΗ εσόδων αλλά κέρδη ύψους 40 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο εννεάμηνο η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε χθες στο Χ.Α.


Η εταιρεία στο εννεάμηνο του 2006 πραγματοποίησε έσοδα ύψους 24,15 εκατ. ευρώ έναντι 34,004 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2005, ενώ τα μεικτά αποτελέσματα ήταν ζημίες ύψους 3,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2005.


Ωστόσο τα κέρδη της εταιρείας υπερακοντίζονται στα 40,2 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 8,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2005), καθώς στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται ποσά ύψους 62,8 εκατ. ευρώ (έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2005) τα οποία αφορούν στα σε ρύθμιση τραπεζικών δανείων (ποσό ύψους 55,18 εκατ. ευρώ) αποτελέσματα αποζημιώσεων από τρίτους για θετικές και αποθετικές ζημίες (ποσά ύψους 5,258 εκατ. ευρώ) και λοιπά έσοδα 2,4 εκατ. ευρώ, τα οποία οδηγούν την εταιρεία σε κέρδη μετά φόρων ύψους 40,2 εκατ. ευρώ.


Τα 55,18 εκατ. ευρώ αφορούν στη συμφωνία της εταιρείας με τις αντισυμβαλλόμενες τράπεζες για οριστική ρύθμιση και εξόφληση δανείων, ενώ τα 5,258 εκατ. ευρώ είναι το αποτέλεσμα από αποζημίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία των κινητήρων των τριών ταχυπλόων πλοίων της εταιρείας.


Επίσης να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας στις 30/9/2006 ανέρχονται σε 93,2 εκατ. ευρώ έναντι 145,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2005.


Τέλος στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2005, ενώ τα αποτελέσματά της μετά φόρων είναι κερδοφόρα και ανέρχονται σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,06 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2005.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 28/11/2006