Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ερώτηση από την Ελπίδα Τσουρή για τις περικοπές στις χρηματοδοτήσεις

Ερώτηση από την Ελπίδα Τσουρή για τις περικοπές στις χρηματοδοτήσεις

14

Σύμφωνα με δελτίο τύπου η κ.Ελπίδα Τσουρή έκανε επερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για τις περικοπές στο Γ΄ΚΠΣ. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

 

“Η ανικανότητα της Κυβέρνησης να αξιοποιήσει Κοινοτικά κονδύλια, αλλά και η πρόθεσή της να μειώσει τους Εθνικούς πόρους, που καλύπτουν το ποσοστό συγχρηματοδότησης οδηγεί σε περικοπές έργων και θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.
 

Η περικοπή έργων του Γ’ ΚΠΣ, προϋπολογισμού 1,7δις. ευρώ οδηγεί σε ανατροπή του αναπτυξιακού σχεδιασμού, και στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθυστερώντας ή ματαιώνοντας την κάλυψη των αντιστοίχων αναγκών. Αντίστοιχη απώλεια θα υπάρξει και για τους πόρους του Ταμείου Συνοχής, κατά 1,4δις ευρώ.

 

Με την εξαγγελθείσα δε πρόθεση της Κυβέρνησης να μεταφέρει τα έργα που κόβονται, στην επόμενη προγραμματική περίοδο, η ζημιά είναι διπλή:

Ήδη, προγραμματισμένα έργα περικόπτονται με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της Περιφέρειας και
επιβαρύνεται το Δ’ ΚΠΣ με έργα, τα οποία θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν νέα.
 

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προβλέπεται συνολική περικοπή του Προγράμματος κατά 8%, ενώ η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που αφορά σε δράσεις κοινωνικής πολιτικής φτάνει το 23,84%!

 

Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρουμε την περικοπή του Μέτρου για τη στήριξη, μικρών νησιών και απομονωμένων νησιωτικών περιοχών, κατά 7%, Εκπαίδευση κατά 12%, Κίνητρα και υποδομές για τις Επιχειρήσεις, κατά 11%, Αγροτικές υποδομές και αγροτικές δραστηριότητες, κατά 13%.

  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

Ποια έργα περικόπτονται από το ΠΕΠ Β. Αιγαίου και με ποια κριτήρια; Παρακαλώ για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων.
Ποια θα είναι η απώλεια πόρων, για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, από το Ταμείο Συνοχής και ποια έργα περικόπτονται; Παρακαλώ, για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων.
Ποιο είναι το ύψος των προβλεπόμενων πιστώσεων του ΠΔΕ για τα έτη 2007 και 2008, σε ό,τι αφορά στο Δ’ ΚΠΣ (2007-2013); ”