Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Κασσιώτου: Ανάγκη υποστήριξης του θεσμού της οικογένειας ενόψει δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ- Κασσιώτου: Ανάγκη υποστήριξης του θεσμού της οικογένειας ενόψει δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων

9

 Συνέδριο με θέμα  “Η Οικογένεια που Φροντίζει” οργάνωσε το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Στόχος του συνεδρίου ήταν: α) να αναγνωριστούν οι δυσκολίες παροχής φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, β) να αρχίσει ο διάλογος και η ανταλλαγή πληροφόρησης και εμπειριών σχετικά με ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές στήριξης των φροντιστών,  γ) να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προτάσεων, τη διαμόρφωση αιτημάτων, τη σύσταση δικτύων και λοιπών πρωτοβουλιών, ώστε να υπάρξει εποικοδομητική συνέχεια.
Συντονίζοντας  τη  θεματική ενότητα “Παρουσίαση καινοτόμων παρεμβάσεων” η ευρωβουλευτής της Ν.Δ., Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, εξέθεσε παραδείγματα  κρατικής παρέμβασης προς υποστήριξη του θεσμού της οικογένειας ως χώρου προσφοράς και αλληλοϋποστήριξης.


 Η κ. Παναγιωτοπούλου, Πρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας “Οικογένεια και Προστασία του Παιδιού” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσίασε τις πρόσφατες Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης. Σ’ αυτές γίνεται λόγος για το συνδυασμό της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής , ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη δημογραφική ανανέωση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, με τη στήριξη των οικογενειών  που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, και την εφαρμογή στην πράξη της ισότητας των φύλων.


Επεσήμανε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας του 2000 έθεσε τον στόχο να δημιουργηθούν έως το 2010 υπηρεσίες φύλαξης για τουλάχιστον 90% των παιδιών άνω των 3 ετών και για τουλάχιστον 33% για τα παιδιά κάτω των 3 ετών. Αναφέρθηκε επίσης σε καλές πρακτικές υποστήριξης του θεσμού της οικογένειας,  παροχής επιδόματος για τη φροντίδα μικρών παιδιών και ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη σε οικογένειες και ανέλυσε παραδείγματα που αφορούν στις διαγενεακές εθελοντικές υπηρεσίες. Παρουσίασε επίσης πιλοτικά προγράμματα  για την “Οικογένεια, τους Ηλικιωμένους, τις Γυναίκες και τη Νεολαία” που επιδιώκουν να ενθαρρύνουν την συνεχή παρουσία των ηλικιωμένων στην ενεργό ζωή και την εθελοντική τους προσφορά, ώστε αυτοί να αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες στήριξης των νεότερων γενεών. 
 
“Η κοινωνία των πολιτών και ο εθελοντισμός είναι βασικά συστατικά στην ανάπτυξη της οικογενειακής συνείδησης στην Ευρώπη. Καλές και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, όπως αυτές που παρέχονται για την αντιμετώπιση της ασθένειας του Alzheimer στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι παράδειγμα και για άλλες  ασθένειες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Μια νέα μέθοδος υπολογισμού του κόστους της προσφοράς φροντίδας σε παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες θα ήταν καλή ανταμοιβή της άτυπης εργασίας”, κατέληξε η κ. Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου.