Αρχική Νέα Τοπικά Ξεκινά η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων

Ξεκινά η περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων

8

Από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι από τις 4 Δεκεμβρίου 2006 ξεκινά η περίοδος υποβολής των επενδυτικών προτάσεων για την ενίσχυση επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 400.000 ευρώ. H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 2 Φεβρουαρίου του 2007
Αφορά:
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις της Μεταποίησης, του Τουρισμού και των Επιχειρήσεων Πληροφορικής του τριτογενή τομέα που θα πραγματοποιήσουν επένδυση σε δράσεις που σχετίζονται με τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
– Με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών ή μέσο ετήσιο σύνολο ισολογισμού τριετίας από 10.000 – 10.000.000 ευρώ.
– Να απασχολούν 0 -50 εργαζόμενους.
Το ύψος των επιχορηγούμενων επενδύσεων ανέρχεται από 10.000 – 200.000 ευρώ με ελάχιστη ιδία συμμετοχή του επενδυτή 25% ενώ το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50%.
Πληροφορίες, οδηγοί και αιτήσεις δίδονται από τα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών αλλά και από την Ιστοσελίδα www.ependyseis. gr