Αρχική Νέα Τοπικά Περιήγηση στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα του Αιγαίου μέσω του Διαδικτύου

Περιήγηση στην πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα του Αιγαίου μέσω του Διαδικτύου

10

Το Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει την «Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Aiγαίου»(http://www.egeonet.gr/). Πρόκειται για ένα δικτυακό κόμβο αφιερωμένο στην ιστορία και τον πολιτισμό της καρδιάς του Αιγαιακού Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με πολιτιστική και ιστορική πληροφορία υποδομής για την ανάδειξη και προβολή των μοναδικών χαρακτηριστικών του Αιγαίου. Η πληροφορία οργανώνεται σε κείμενα με τη μορφή λημμάτων, τα οποία παρουσιάζουν τόσο την ιστορία και τον πολιτισμό των νησιών όσο και ευρύτερα ζητήματα ιστορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Το έργο λειτουργεί παράλληλα ως πύλη (portal) του Διαδικτύου, όπου οι σχετικοί με το αντικείμενο του έργου δικτυακοί τόποι έχουν ενταχθεί, ταξινομηθεί και περιγραφεί σε μία ενιαία βάση δεδομένων, δίνοντας έτσι στο χρήστη τη δυνατότητα να περιηγηθεί στο Αιγαίο του κυβερνοχώρου.


Για την επίτευξη του έργου χρησιμοποιήθηκαν όλες οι παραδοσιακές μορφές πληροφορίας (κείμενο, πίνακες δεδομένων, φωτογραφίες, σχέδια και χάρτες), αλλά και αρκετές μορφές προερχόμενες από τις εφαρμογές των πολυμεσικών τεχνολογιών.


Το έργο θα προβληθεί παρουσία του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη
• στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2006, στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λέσβου,
• στη Ρόδο, την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2006, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων,
• στην Ερμούπολη, την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2006, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης.


Ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 18:00


Το έργο φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ.


Πηγή: Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής