Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου εισηγήτρια στην 1η Διάσκεψη για την«Αξιοπρεπή Εργασία» στις...

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ: Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου εισηγήτρια στην 1η Διάσκεψη για την«Αξιοπρεπή Εργασία» στις Βρυξέλλες

12

Στις Βρυξέλλες, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2006, πραγματοποιείται η 1η Διάσκεψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή της Ατζέντας της Αξιοπρεπούς Εργασίας στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, στην απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, την ανάπτυξη και το εμπόριο.  
Μόλις πριν 3 ημέρες (1.12.06) το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υιοθετώντας τη Διεθνή Συμφωνία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του ΟΗΕ (Ιούλιος 2006) αφιέρωσε τα συμπεράσματά του στην αποδοχή των προτάσεων της ΕΕ για προώθηση της Αξιοπρεπούς Εργασίας για όλους τόσο εντός της ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Οι Υπουργοί Εργασίας της ΕΕ δήλωσαν την κοινή τους θέληση
να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και ελαχιστοποιήσουν τις αρνητικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης υλοποιώντας τις αρχές της Αξιοπρεπούς Εργασίας με την υποστήριξη της ενσωμάτωσης στην οικονομία της άτυπης εργασίας και τη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης.


Η  ευρωβουλευτής της Ν.Δ., κ. Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης του ΕΚ και εισηγήτρια της Έκθεσης «Προωθώντας την Αξιοπρεπή Εργασία για όλους – Συμβολή της ΕΕ στην Ατζέντα της Αξιοπρεπούς Εργασίας στον κόσμο», συμμετείχε μαζί με την  εκπρόσωπο της Φινλανδικής Προεδρίας, υπουργό Εργασίας κ.Tarja Filatov   και τον Κοινοτικό
Επίτροπο κ Spidla, στην 1η ομάδα των κεντρικών ομιλητών της Διάσκεψης.


Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής παρουσίασε τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια συστηματική και συντονισμένη προσέγγιση της προώθησης της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και των ίσων ευκαιριών εντός της ΕΕ αλλά και στις εμπορικές και αναπτυξιακές σχέσεις της με τις γειτονικές και τις τρίτες χώρες. Η ¨Έκθεση της κ. Μ. Παναγιωτοπούλου πρόκειται να
ψηφιστεί στην Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 24 Ιανουαρίου 2007.


«Μέσα από την Έκθεση γίνεται σαφής η  προσήλωση της ΕΕ στην ενσωμάτωση σε όλες τις πολιτικές των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ,για τον σεβασμό των οποίων πρέπει όλοι να μη εφησυχάζουμε αλλά να  αγρυπνούμε για την εφαρμογή τους στην πράξη» δήλωσε η κ. Μ. Παναγιωτοπούλου.