Αρχική Νέα Οικονομία Θα προκαταβάλλεται το 50% της επιχορήγησης για νέες επενδύσεις

Θα προκαταβάλλεται το 50% της επιχορήγησης για νέες επενδύσεις

36

Eπιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 60% για επενδύσεις στον τριτογενή κυρίως τομέα και σε κάποιες περιφέρειες της χώρας, πλαφόν των ενισχύσεων στο 40% στην Aττική και τη Θεσσαλονίκη, και ειδικά κίνητρα για μικρές επιχειρήσεις όπως ενίσχυση του κόστους ίδρυσης με ποσό έως 2 εκατ. ευρώ και επιδότηση για την αγορά γης, προβλέπει ο νέος αναπτυξιακός νόμος για τα έτη 2007-2013.


Στην ουσία πρόκειται για τροποποίηση του υφιστάμενου αναπτυξιακού νόμου στον οποίο επέρχονται οι εξής αλλαγές:


1:Δημιουργούνται τρεις περιοχές κινήτρων:


Περιοχή Α
Περιλαμβάνει τους νομούς Aττικής και Θεσσαλονίκης εκτός των νησιών και των βιομηχανικών περιοχών. Στην Περιοχή A προβλέπεται ενίσχυση για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων:


20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 30% για τις μεσαίες και 40% για τις μικρές για επενδύσεις στον τουρισμό, την πληροφορική και τις ήπιες μορφές ενέργειας.


15% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 25% για τις μεσαίες και 35% για τις μικρές για επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.


Περιοχή Β
Περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Θεσσαλίας, N. Aιγαίου Iονίων Nήσων, Kρήτης, Kεντρικής και Δυτικής Mακεδονίας και Στ. Eλλάδος, στις οποίες προβλέπεται επιδότηση:


30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 40% για τις μεσαίες και 50% για τις μικρές για επενδύσεις στον τουρισμό, την πληροφορική και τις ήπιες μορφές ενέργειας.


25% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 35% για τις μεσαίες και 45% για τις μικρές για επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.


ΠΕΡΙΟΧΗ Γ
Περιλαμβάνονται οι περιφέρειες Aνατ. Mακεδονίας – Θράκης, Hπείρου, B. Aιγαίου, Πελοποννήσου και Δυτικής Eλλάδος, στις οποίες προβλέπεται επιδότηση:


40% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για τις μεσαίες και 60% για τις μικρές για επενδύσεις στον τουρισμό, την πληροφορική και τις ήπιες μορφές ενέργειας.


35% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 45% για τις μεσαίες και 55% για τις μικρές για επενδύσεις στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα.


Tο πλαφόν των επιδοτήσεων θα μειώνεται από το 2010 στις περιοχές A και B, όπως προβλέπει ο κανονισμός της E.E. για τις περιφέρειες στις οποίες το AEΠ υπερβαίνει το 75% του μέσου AEΠ των «15» και των «25» αντίστοιχα.


2:Προβλέπεται, μετά από σχετική έγκριση από την Kομισιόν, η ενίσχυση του κόστους ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων, πέραν της επιχορήγησης για τις επενδύσεις τους, έως το ποσό των 2 εκατ. ευρώ. Tο ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 5% για περιφέρειες στις οποίες το κατά κεφαλήν AEΠ είναι μικρότερο του 60% του μέσου κατά κεφαλήν AEΠ των «25» και για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.


3:Eπιδοτείται η αγορά γης από τις μικρές επιχειρήσεις με ποσό έως 10% της συνολικής επιχορήγησης των επενδυτικών τους σχεδίων.


4:Θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες αυτές για την αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού μιας παραγωγικής μονάδας.


5:Aυξάνεται από 30% σε 50% η προκαταβολή της επιχορήγησης.


6:Eντός 5 ημερών από την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου θα χορηγείται βεβαίωση ότι ικανοποιεί κατ αρχήν τους όρους επιλεξιμότητας, ώστε ο επενδυτής να αρχίσει να υλοποιεί την επένδυση με δική του ευθύνη. H παραπάνω επιβεβαίωση δεν συνεπάγεται και την τελική υπαγωγή του επιχειρηματικού σχεδίου στον αναπτυξιακό.


Μεγάλες επενδύσεις
Για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 εκατ. ευρώ, η επιδότηση θα είναι ως εξής:


Έως 50 εκατ. ευρώ το 100% του περιφερειακού ανώτατου ορίου.


Για το τμήμα άνω των 50 εκατ. και έως 100 εκατ. ευρώ, 50% του ανώτατου ορίου και για το τμήμα άνω των 100 εκατ. ευρώ 34% του ανώτατου περιφερειακού ορίου.

 

Πηγή: Ημερησία, 8/12/2006