Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εγκύκλιος για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που χάθηκαν λόγω της απεργίας...

Εγκύκλιος για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που χάθηκαν λόγω της απεργίας των δασκάλων

5

H εγκύκλιος για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που χάθηκαν λόγω της απεργίας των δασκάλων έχει ήδη σταλεί στα σχολεία. Το υπουργείο Παιδείας, με σημερινή ανακοίνωσή του έδωσε στη δημοσιότητα την εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία, κάθε τάξη ή τμήμα σχολείου, εντάσσεται, ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που ο δάσκαλος της τάξης ή του τμήματος συμμετείχε στην απεργία, σε μία απο τις παρακάτω περιπτώσεις: Α-Συμμετοχή στην απεργία απο 1 έως και 11 ημέρες.


Β-Συμμετοχή από 12 έως και 19 ημέρεςΓ-Συμμετοχή από 20 μέχρι και 27 ημέρες.


Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει ως εξής:Α) στην Α΄περίπτωση, θα περιοριστούν οι προβλεπόμενες εκδρομές-διδακτικές επισκέψεις από 9 σε 4 και θα διατεθούν στη διδασκαλία μαθημάτων. Επίσης, θα διατεθούν δύο ημέρες που προβλέπονται για επιμορφωτικές συναντήσεις των σχολικών συμβούλων με τους διδάσκοντες.


Β) Στη Β’ περίπτωση θα εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη περίπτωση και επιπλέον, θα διατεθούν στο χρονικό διάστημα 15 έως και 20 Ιουνίου μέχρι και 4 ημέρες για τη διδασκαλία μαθημάτων, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία. Ειδικότερα, για συμμετοχή μέχρι και 13 ημέρες θα διατεθεί μία, για συμμετοχή μέχρι 15 θα διατεθούν δύο, για συμμετοχή μέχρι 17 θα διατεθούν τρεις και για συμμετοχή μέχρι 19 θα διατεθούν τέσσερις ημέρες.


γ) Στην Γ’ περίπτωση θα διατεθούν επιπλέον των προβλεπόμενων στις προηγούμενες περιπτώσεις μέχρι και 8 ημέρες από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και ειδικότερα, για κάθε ημέρα απεργίας θα αντιστοιχεί μία ημέρα διδασκαλίας.


Οι μέρες που θα διατεθούν είναι οι εξής : 3/1/2007, 4/1/2007, 2/4/2007, 3/4/2007, 4/4/ 2007 11/4/2007, 12/4/2007, 13/4/2007.


Οπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, οι 3/1/2007 και 4/1/ 2007 θα διατεθούν στην περίπτωση συμμετοχής στην απεργία 26 και 27 ημέρες, αντίστοιχα.


Κάθε διευθυντής σχολείου, συντάσσει, μετά απο εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων, έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται οι τάξεις ή τα τμήματα στα οποία θα εφαρμοστεί η συμπλήρωση των μαθημάτων, οι εκπαιδευτικοί και ο αριθμός των ημερών που έκαστος εξ αυτών συμμετέχει στη συμπλήρωση. Ειδικότερα, στην περίπτωση Α΄, ο αριθμός των ημερών κάθε εκπαιδευτικού, είναι ίσος με τον αριθμό των ημερών που συμμετείχε στην απεργία και στις περιπτώσεις Β΄ και Γ΄ , ο αριθμός των ημερών που ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στη συμπλήρωση της ύλης προκύπτει με προσαύξηση του αριθμού 11. Εάν ο σύλλογος των διδασκόντων δεν διατυπώσει εισήγηση, ο διευθυντής του σχολείου, συντάσσει μόνος του το σχετικό έγγραφο.


Επίσης, το υπουργείο Παιδείας με την εγκύκλιό του προβλέπει ότι εάν εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αναπλήρωσης κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, τότε αυτοί θα αντικαθίστανται απο άλλους εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο και επιθυμούν τη συμμετοχή τους. Η αντικατάσταση αυτή γίνεται κατά προτεραιότητα απο τον διευθυντή του σχολείου, τον υποδιευθυντή, τους δασκάλους του ολοήμερου και , τέλος, απο τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Συμπλήρωση μαθημάτων στις ημέρες 3 και 4 Ιανουαρίου 2007 θα κάνουν μόνον οι τάξεις ή τα τμήματα των οποίων οι δάσκαλοι συμμετείχαν στην απεργία 26 και 27 ημέρες, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ, 11/12/2006