Αρχική Νέα Οικονομία Μπλόκο της Εφορίας σε μισθούς-ενοίκια

Μπλόκο της Εφορίας σε μισθούς-ενοίκια

13

Για οφειλέτες που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο


Σε κατάσχεση μισθών, ενοικίων και άλλων εισοδημάτων των οφειλετών του Δημοσίου προχωρά η Εφορία που εντείνει το κυνηγητό για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.


Μάλιστα θα ασκεί ασφυκτική πίεση σε αυτούς από τους οποίους ο οφειλέτης έχει να λαμβάνει εισοδήματα όπως ενοικιαστές ακινήτων, εργοδότες και επιχειρήσεις προκειμένου να επιβάλει την κατάσχεση και την είσπραξη των σχετικών ποσών.


Με εγκύκλιο που εστάλη χθες σε όλες τις Εφορίες το υπουργείο Οικονομικών ζητά την εφαρμογή σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία καθιστά ουσιαστικά συνυπεύθυνους για την απόδοση των σχετικών ποσών στο Δημόσιο Ταμείο και αυτούς με τους οποίους συναλλάσσονται οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη. Παράλληλα καθορίζει και τη διαδικασία της κατάσχεσης που πρέπει να ακολουθούν οι Εφορίες.


Οδηγίες στις Εφορίες


Με την εγκύκλιο το υπουργείο δίνει σαφείς οδηγίες στις Εφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν στις περιπτώσεις αυτές και ανοίγει τον δρόμο ώστε να επιταχυνθούν οι κατασχέσεις στα εισοδήματα των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Οι κατασχέσεις αυτές σύμφωνα με τη νομοθεσία αφορούν:


* Εισοδήματα που έχουν οι οφειλέτες από μισθούς. Η Εφορία θα κοινοποιεί στον εργοδότη του οφειλέτη έγγραφο με το οποίο θα του ζητά, αντί να πληρώνει τον μισθό στον υπάλληλό του, να τον καταβάλλει κάθε μήνα στο Δημόσιο Ταμείο για την αποπληρωμή της οφειλής που έχει ο εργαζόμενος προς το Δημόσιο.


* Εισοδήματα από ενοίκια. Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης του Δημοσίου εκμισθώνει ακίνητα, η Εφορία θα απαιτεί από τον ενοικιαστή να αποδίδει το ποσό του ενοικίου σε αυτή. Με άλλα λόγια προχωρά στην κατάσχεση του ενοικίου.


* Απαιτήσεις που έχει ο οφειλέτης από τρίτους. Αυτό αφορά κυρίως επιχειρήσεις. Στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και ταυτόχρονα έχει απαιτήσεις από άλλη επιχείρηση, η Εφορία θα προχωρά στην κατάσχεση αυτών των απαιτήσεων του οφειλέτη. Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις ο τρίτος, δηλαδή ο εργοδότης, ο ενοικιαστής ή οι επιχειρήσεις καθίστανται συνυπεύθυνοι μαζί με τον οφειλέτη για την εξόφληση της οφειλής.


Γραφεία οφειλών


Το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει στη σύσταση ειδικών γραφείων στις Εφορίες. Τα γραφεία ληξιπρόθεσμων οφειλών ασχολούνται αποκλειστικά με το φοροκυνηγητό των οφειλετών αποστέλλοντας προσκλήσεις για ρύθμιση χρεών και λήψη μέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Στα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον των οφειλετών, εκτός από την κατάσχεση εισοδημάτων, περιλαμβάνεται η μη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, το πάγωμα μεταβιβάσεων και η αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.


Ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ


Το μέτρο των κατασχέσεων, το οποίο σημειωτέον προβλέπεται από νόμο της περιόδου της δικτατορίας (Μάιος του 1974), αφορά πάνω από 500.000 φορολογουμένους, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και οι οποίες ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ. Ωστόσο επειδή έως τώρα προέκυπταν προβλήματα στην εφαρμογή του μέτρου από την άρνηση των τρίτων να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο, ζητήθηκε η συνδρομή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το οποίο έδωσε το πράσινο φως για τις κατασχέσεις οφειλών.


Θα επιβάλλεται η είσπραξη από τρίτους
ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ περιπτώσεις, οι ενοικιαστές ή οι εργοδότες του οφειλέτη παρά τις οχλήσεις της Εφορίας που ήθελε να εισπράξει τα σχετικά ποσά, δεν εμφανίζονταν στην Εφορία ή εμφανίζονταν και υπέβαλλαν αρνητική δήλωση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδώσουν τα ενοίκια ή τους μισθούς στο Δημόσιο Ταμείο. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, η Εφορία ασκούσε ανακοπή της αρνητικής δήλωσης του τρίτου. Από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά αυτές τις υποθέσεις και κοινοποιήθηκε με τη χθεσινή εγκύκλιο στις Εφορίες, προκύπτει ότι στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση θα επιβάλλεται βεβαίωση της οφειλής στο όνομα του τρίτου. Μάλιστα, ορίζεται ότι ο τρίτος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει και προσαυξήσεις από την ημέρα που του κοινοποιήθηκε το κατασχετήριο έγγραφο.


Όρος τα 600 ευρώ τον μήνα
ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ που έχει περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή επιτρέπεται η λήψη του μέτρου κατάσχεσης μισθών και άλλων εισοδημάτων μόνο στις περιπτώσεις που το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου είναι ανώτερο των 600 ευρώ τον μήνα. Επίσης, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης με βάση διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου θα εφαρμόζονται για οφειλές άνω των 300 ευρώ, αντί των 150 που ισχύει σήμερα

Πηγή: Τα Νέα, 12/12/2006