Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε γονείς μετανάστες από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας σε γονείς μετανάστες από το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων

12

 Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Χίου σας ενημερώνει για την έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας σε γονείς Μετανάστες», το οποίο απευθύνεται σε Μετανάστες γονείς ανεξαρτήτως εθνικότητας. Στόχο έχει την ομαλότερη ένταξή τους στην ελληνική πραγματικότητα και τη συνοχή της οικογένειας καθώς διδάσκει την ελληνική γλώσσα και τους εισάγει στον ελληνικό Πολιτισμό μαθαίνοντάς τους στοιχεία αυτού.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν, διάρκειας 150 ωρών και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένη πιστοποιημένη αίθουσα στην πόλη της Χίου, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο δήμο του Νομού που θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
Το τμήμα τίθεται σε λειτουργία με την εγγραφή 10 – 15 ατόμων.
Οι Μετανάστες γονείς που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα λάβουν «Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης».
Στα τμήματα μάθησης θα μπορούν να εντάσσονται εκπαιδευόμενοι μετά από σχετική αίτησή τους.
Αιτήσεις για την συμμετοχή έχουν αρχίσει να γίνονται δεκτές στα γραφεία του Κ.Ε.Ε. Ν. Χίου:
Εκθεσιακό Κέντρο «Γ. Καλουτάς», Άγιος Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος, Χίος ΤΚ: 82100, Τηλ/Fax: 22710-81615 καθημερινά 9.00 – 18.00, e-mail : keechiou@otenet.gr
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιανουάριο 2007 και θα διαρκέσει ως τον Ιούνιο του 2007.
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) είναι δομές της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) και συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) κατά 75% (Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1, Ενέργεια 1.1.2β).

Για περισσότερες πληροφορίες – ενημέρωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του Κ.Ε.Ε. Ν. Χίου στο τηλέφωνο 22710-81615.