Αρχική Νέα Τοπικά Βελτίωση Υποδομών Εσωτερικού Οδικού Δικτύου Κάμπου, μέσω ΠΕΠ

Βελτίωση Υποδομών Εσωτερικού Οδικού Δικτύου Κάμπου, μέσω ΠΕΠ

6

 Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Γιάννη Λέκκα, εγκρίθηκαν οι  εντάξεις  στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2000-2006, και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4. «Στήριξη Αγροτικής Ανάπτυξης – Ανάπτυξη της Υπαίθρου», στο Μέτρο 4.7 «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη Χωριών και Προστασία – Διατήρηση της Αγροτικής Κληρονομιάς», των ακόλουθων  Πράξεων:


>       «Βελτίωση Υποδομών Εσωτερικού Οδικού Δικτύου Κάμπου». Ο τελικός Δικαιούχος για την εν λόγω Πράξη είναι ο Δήμος Χίου ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 270.000 ευρώ.
>       «Εσωτερική Οδοποιία Αγίου Ευστρατίου». Ο τελικός Δικαιούχος για την εν λόγω Πράξης είναι η Κοινότητα Αγίου Ευστρατίου ενώ ο επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 185.000 ευρώ.
 
Οι δυο πράξεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των ΟΠΑΑΧ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.