Αρχική Νέα Τοπικά ΝΕΛ: Νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου

ΝΕΛ: Νέος υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου

13

Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από 29 Δεκεμβρίου 2006 την θέση του Υπευθύνου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αναλαμβάνει ο κ. Μουρλάς Απόστολος του Αγγελή και την θέση του Υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων αναλαμβάνει ο κ. Παναγής Χριστόφορος του Νικολάου.

 

Πηγή: Ημερησία, 28/12/2006