Αρχική Νέα Τοπικά Ζορίζουν τα πράγματα για τους κτηνοτρόφους: Ζητούν περιβαλλοντική μελέτη για τα μαντριά!

Ζορίζουν τα πράγματα για τους κτηνοτρόφους: Ζητούν περιβαλλοντική μελέτη για τα μαντριά!

17


Ζορίζουν τα πράγματα για τους κτηνοτρόφους και τις εκμεταλλεύσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια να αποτρέψει απ’ τη μια ανεπιθύμητες επιβαρύνσεις που προκαλούν οι χωρίς έλεγχο κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (π.χ. υπερβόσκηση κλπ.), αλλά και να διασφαλίσει υγιεινότερες συνθήκες παραγωγής του γάλακτος, ζητά τη συμμόρφωση των κτηνοτρόφων σε μια σειρά κανόνων, που στην Ελλάδα φαίνονται ακόμα πρωτόγνωροι (και ίσως και παράδοξοι).
Αυτά αναφέρει δημοσίευμα της λεσβιακής εφημερίδας ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ και συνεχίζει:
Η σημαντικότερη απ’ τις προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη περιβαλλοντικής μελέτης για τα ποιμνιοστάσια των κτηνοτρόφων. Η εκπόνηση αυτών των μελετών δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Κι αυτό επειδή απ’ τη μια κοστίζουν γύρω στα 1.500 ευρώ (ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση) κι απ’ την άλλη θα υπάρξει εμπλοκή σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις στις οποίες αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν.
Είναι κοινό μυστικό, ότι πάμπολλα μαντριά λειτουργούν σήμερα μέσα σε δασικές εκτάσεις, πράγμα στο οποίο μπορεί οι τοπικές αρχές να κάνουν “τα στραβά μάτια”, δεν είναι όμως εύκολο το ίδιο να κάνουν και όσοι θα υπογράψουν και θα εγκρίνουν τις περιβαλλοντικές μελέτες για τη λειτουργία τους.
Συμπερασματικά θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι οι παραπάνω διαδικασίες θα αποτελέσουν για αρκετούς κτηνοτρόφους ένα ισχυρό “σοκ” δεδομένου του πρωτόγονου τρόπου που λειτουργούν οι περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα μας.
Αναλυτικότερα:

Τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν, μελλοντικά, προβλήματα ως προς τη διάθεση του αιγοπρόβειου γάλακτος, καθώς και την είσπραξη των κοινοτικών επιδοτήσεων, αντιμετωπίζουν όσοι κτηνοτρόφοι δεν θα απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να “νομιμοποιήσουν” τις εκμεταλλεύσεις τους ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών φακέλων για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων τους εκπνέει στις 31 του μηνός. Όπως όμως διαβεβαίωναν χθες στην εφημερίδα μας υπηρεσιακοί παράγοντες, το πλέον πιθανό είναι να δοθεί παράταση προκειμένου να μην βρεθούν κάποιοι κτηνοτρόφοι μετέωροι, μια και η διαδικασία που απαιτείται είναι χρονοβόρα.


Οι εμπλεκόμενοι


Στη διαδικασία εμπλέκονται οι υπηρεσίες της Νομαρχίας και της Περιφέρειας ανάλογα με την κατηγορία που υπάγεται ο κάθε κτηνοτρόφος αν δηλαδή διαθέτει περισσότερα ή λιγότερα από 300 αιγοπρόβατα.
Για τις μονάδες από 300 αιγοπρόβατα και άνω απαιτείται Περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, έγκριση για τη διάθεση υγρών αποβλήτων από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας, έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Περιφέρεια, οικοδομική άδεια στην περίπτωση που οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μετά τις 20 Μαρτίου 2003, καθώς και βεβαίωση από αρμόδια 6μελή επιτροπή για τον καλό σταβλισμό των ζώων.
Για τις μονάδες, στις οποίες εκτρέφονται από 150 μέχρι 300 αιγοπρόβατα η διαδικασία είναι έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργία με ευθύνη της Νομαρχίας καθώς και έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και οι βεβαιώσεις που προαναφέρουμε στην παραπάνω κατηγορία.


Η Περιβαλλοντική
Μελέτη


Για τις παραπάνω κατηγορίες να σημειώσουμε ότι απαιτείται Περιβαλλοντική Μελέτη, που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν σε περιβαλλοντολόγο ή να αναθέσουν τη σύνταξη του φακέλου τους σε γεωπονικό μελετητικό γραφείο με το κόστος να διαφοροποιείται κατά περίπτωση φτάνοντας μέχρι και τα 1.500 ευρώ για κτηνοτρόφους που εκτρέφουν πάνω από 300 αιγοπρόβατα.
Ιδιαίτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν όσοι έχουν τις εκμεταλλεύσεις τους εντός δασικών εκτάσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση θα έρθουν αντιμέτωποι με την Πολεοδομία ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και στη βεβαίωση που θα πρέπει απαραίτητα να τους χορηγηθεί. Μπορούν όμως να ελιχθούν δηλώνοντας ως έδρα της εκμετάλλευσής τους κάποια άλλη περιοχή μη δασικού ενδιαφέροντος.
Για τους κτηνοτρόφους που εκτρέφουν μέχρι 150 αιγοπρόβατα δεν απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά μόνο έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, η οποία παρέχεται με απόφαση του Νομάρχη. Όπως άφησαν να εννοηθεί χθες μιλώντας στην εφημερίδα μας υπηρεσιακοί παράγοντες, ιδιαίτερα σε αυτή την κατηγορία στην οποία υπάγονται και οι περισσότεροι των κτηνοτρόφων της Λέσβου, θα γίνει καθετί δυνατό από πλευράς Νομαρχίας προκειμένου να διευκολυνθούν χωρίς ταλαιπωρία οι παραγωγοί.


Τα δικαιολογητικά


Τα δικαιολογητικά που απαιτούν οι υπηρεσίες απ’ τους κτηνοτρόφους είναι τα παρακάτω:
– Απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη περιοχής και διάγραμμα κάλυψης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
– Φωτογραφίες του κτήματος που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.
– Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν ανεγερθεί πριν τις 20-3-03.
– Βεβαίωση Πολεοδομίας για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή τους.
– Στην περίπτωση μόνιμων κατασκευών με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος ή με άνοιγμα ζευκτών άνω των 6 μέτρων ή ύψους άνω των 3 μέτρων στο χαμηλότερο σημείο της στέγης, απαιτείται βεβαίωση στατικής επάρκειας από δύο διπλωματούχους μηχανικούς, καθώς και βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι τα μόνιμα και φορητά μέσα που έχουν εγκατασταθεί στη μονάδα επαρκούν για την πυροπροστασία της.
– Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή σχετική απόφαση του Νομάρχη για μονάδες δυναμικότητας μέχρι 150 πρόβατα. Για μεγαλύτερης δυναμικότητας απαιτείται, επιπλέον, η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω διαδικασίες δεν αφορούν τους νέους κτηνοτρόφους (ενταγμένους στο πρόγραμμα νέων αγροτών) και αυτούς που έχουν υποβάλει σχέδια βελτίωσης και οι οποίοι έχουν ήδη προβεί στις παραπάνω ενέργειες κατά την προετοιμασία των φακέλων τους.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΑΙΟΛΙΚΑ ΝΕΑ, 29/12/2006

Συντάκτης: Στρατής Σαμιώτης