Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Αιολικά Πάρκα: Αγαπητά μου ζώα, του Τέου Ρόµβου

Αιολικά Πάρκα: Αγαπητά μου ζώα, του Τέου Ρόµβου

49

 Αιολικά Πάρκα
 
Αγαπητά µου ζώα


Ο Γουρλίκας παρακολουθεί µε δέος την καταστροφή της φύσης και καταγγέλλει την ανεξέλεγκτη επέλαση των ανεµογεννητριών.


Αξιότιµοι αναγνώστες της ΓΑΛΕΡΑΣ θα µου επιτρέψετε να παραχωρήσω σήµερα τη θέση µου στον Γουρλίκα, τον γάτο µου, που θέλει διακαώς να σας µιλήσει για ένα καυτό ζήτηµα…


«Αγαπητά ζώα, γνωρίζετε βεβαίως ότι εµείς δεν χρειαζόµαστε µαγείρους και µαχαιροπήρουνα για να φάµε, δεν χρειαζόµαστε ρούχα για να ενδυθούµε, παντρευόµαστε χωρίς την παρουσία παπάδων, γεννιόµαστε χωρίς µαιευτήρες και πεθαίνουµε χωρίς τη µεσολάβηση γιατρών και δηµίων. Δεν συντηρούµε στρατούς και δεν ξέρουµε τι θα ειπεί πατρίδα και ιδιοκτησία, και γι’ αυτό δεν προσφεύγουµε στα δικαστήρια και σε πολέµους, παρά µόνον καµιά φορά µονοµαχούµε για το παχύ χορτάρι ενός χορτολίβαδου ή για τα µάτια κάποιας εύµορφης γάτας, σκύλας, λέαινας, φοράδας ή ελαφίνας. Αλλά µέχρις εκεί…


»Είµαι βέβαιος, αγαπητά ζώα, ότι όλοι σας γνωρίζετε τον Τζέιµς Λάβλοκ, αυτόν τον θαυµάσιο βιολόγο που έχει γράψει στη “Θεωρία της Γαίας” ότι ο πλανήτης µας είναι ένας ζωντανός οργανισµός όπου πάνω του συµβιώνουν όλα τα υπάρχοντα είδη µε αποτέλεσµα η ζωντανή ουσία της γης, το έδαφός της, το κλίµα και η ατµόσφαιρα να λειτουργούν σαν ένας µοναδικός οργανισµός που αναπτύσσεται και διατηρεί τις απαιτούµενες συνθήκες για τη συνέχιση της ζωής πάνω στον πλανήτη µας. Θα σας µιλήσω λοιπόν σαν ένα πλάσµα αυτού του µεγάλου οργανισµού, σαν ένα µόριο αυτής της βιοκοινωνίας που φοβάται όσο φοβάστε κι εσείς γι’ αυτά που µέλλουν να γίνουν…


»Ο πλανήτης ασφυκτιά και κινδυνεύει από το φαινόµενο του θερµοκηπίου κι από τις κλιµατικές αλλαγές, γι’ αυτό και οι κυβερνήσεις των ανθρώπων συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Σύµφωνα λοιπόν µε το Πρωτόκολλο, σε τούτη τη χώρα πρέπει µέχρι το 2010 να υπάρχουν τόσα αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα ώστε η συνολική παραγόµενη ισχύς από αυτά να καλύπτει το 20% τής κατανάλωσης. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις τάσσονται υπέρ της “καθαρής ενέργειας” και υποστηρίζουν την επιλογή των κυβερνήσεων να χρηµατοδοτούνται οι επενδυτές αιολικής ενέργειας.


»Αγαπητά ζώα, υπάρχει µια σκόπιµη παραπληροφόρηση µεταξύ τού οικολογικού σκοπού των αιολικών πάρκων και της βλάβης την οποία προξενούν στο περιβάλλον, γιατί τα αιολικά πάρκα είναι –όσο και αν αποφεύγουν να το λένε οι οικολόγοι– βιοµηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης για το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον.


»Μου φαίνεται ότι η κατασκευή αιολικών πάρκων προσοµοιάζει στο περίφηµο “αειχρήµατον” του αείµνηστου Μποστ, αφού βασίζεται στην προσφορά ευρωπαϊκών προγραµµάτων και κονδυλίων προς κάθε προστρέχοντα ενδιαφερόµενο “επενδυτή”, έχει δε το σχήµα µηχανικού σφυριού, φαγάνας, οδοστρωτήρα, µπετονιέρας και ευελπιστεί εις την αέναον περιστροφή τής φτερωτής από τον δωρεάν άνεµο…


»Η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου, αγαπητά ζώα, απαιτεί σωρεία υποδοµών και οι “επιχορηγούµενοι επενδυτές καθαρής ενέργειας”, που είναι ηλίου φαεινότερον ότι δεν έχουν οικολογικές ευαισθησίες, µέσα σε ένα θολό τοπίο από όπου απουσιάζει ο κεντρικός χωροταξικός σχεδιασµός, παρουσιάζουν προκατασκευασµένες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, “για τα µάτια του κόσµου”, χωρίς να µπουν στον κόπο επιτόπιας παρακολούθησης τής άγριας ζωής και της ορνιθοπανίδας –ως οφείλουν– από ένα ευρύτατο φάσµα επιστηµονικών ειδικοτήτων.


»Η χώρα τούτη δεσµεύεται σαν κράτος µέλος της Ε.Ε. και υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη της, σε κάθε τοµέα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, το κριτήριο τής προστασίας τού περιβάλλοντος. Επίσης, το Σύνταγµα τής χώρας ετούτης κατοχυρώνει στο άρθρο 24 την προστασία τού περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού, και την Αρχή της Βιωσιµότητας. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στα νησιά και στο Αιγαιοπελαγίτικο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, και ιδίως στο αισθητικό τοπίο. Πρέπει να προστατεύονται τα ευπαθή οικοσυστήµατα, δασικές εκτάσεις, τεχνητά οικοσυστήµατα (ελαιώνες), ακτές και βουνά, υδροβιότοποι, βιότοποι, δρυµοί, περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, περιοχές Natura 2000 και µικρά νησιά. Το φυσικό ανάγλυφο, οι οροσειρές, οι βραχώδεις εξάρσεις προστατεύονται επίσης σαν µέρος τού αισθητικού τοπίου, επειδή είναι έννοµα αγαθά πολυτιµότερα και από αυτές ακόµη τις “ήπιες” βιοµηχανικές χρήσεις των αιολικών πάρκων.
»Στην Αττική, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ (Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας) απέρριψε την πρόταση εγκατάστασης αιολικών πάρκων, επειδή θεώρησαν ότι η συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο τής Αττικής θα ήταν µηδαµινή και δυσανάλογη συγκριτικά µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκαλούσαν οι διανοίξεις οδών προσπέλασης και δικτύων διασύνδεσης καθώς και η αισθητική ρύπανση από τις ανεµογεννήτριες.


»Με τις πρώτες εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των αιολικών πάρκων ξεκινάει και η καταστροφή, ανοίγονται δρόµοι πρόσβασης για βαριά οχήµατα, ξεκοιλιάζονται βουνοπλαγιές, γαζώνονται βουνοκορφές, ισοπεδώνονται διάσελα και οροσειρές για να στηθούν οι ογκώδεις βάσεις των ανεµογεννητριών. Μια ανεµογεννήτρια των 850 KW για να στηριχτεί απαιτεί θεµέλια 350 κυβικών οπλισµένου σκυροδέµατος, βάρους 805 τόνων, ενώ µια ανεµογεννήτρια των 3 MW χρειάζεται βάση περίπου 475 κυβικών, βάρους 1.200 τόνων. Η κατασκευή επίπεδων πλατωµάτων, οι κολώνες, οι κτιριακές υποδοµές για τις οποίες δεν απαιτούνται άδειες (µετεωρολογικοί πύργοι, εγκαταστάσεις µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καλωδιώσεις, ιστοί κ.λπ.) ρηµάζουν κυριολεκτικά παρθένες περιοχές και σηµαντικούς οικότοπους. Αξίζει ακόµη να αναφερθεί ότι τα περισσότερα από τα προστατευόµενα είδη χλωρίδας στη χώρα ετούτη απαντώνται ακριβώς στις κορυφογραµµές, όπου προτείνεται η εγκατάσταση εκατοντάδων ανεµογεννητριών.


»Εµείς τα ζώα παρακολουθούµε µε δέος αυτή τη συνεχή καταστροφή τής φύσης που προκαλείται από τον ολοένα και µεγαλύτερο αριθµό εγκατάστασης αιολικών πάρκων. Τα χαλύβδινα αυτά τέρατα, που σήµερα φτάνουν τα 120 και 150 µέτρα ύψος, εγκαθίστανται συνήθως σε εύθραυστα οικοσυστήµατα, όπως είναι τα παράκτια και οι κορφές των βουνών, και είναι ορατά από µίλια µακριά αλλοιώνοντας δραστικά το νησιωτικό τοπίο που υπήρξε µέγιστο πολιτιστικό αγαθό γιατί σε αυτό συνοψίζεται η πολιτιστική ιστορία χιλιετιών. Τα νησιά που έχουν ως σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µικρούς ανθρώπινους οικισµούς, µονοπάτια και αναβαθµίδες, σε λίγο θα φαίνονται σαν σκαντζόχοιροι που πλέουν στη θάλασσα.


»Αν σε αυτά προσθέσουµε την επιβάρυνση της ατµόσφαιρας από το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται στη φάση παραγωγής, π.χ. του χάλυβα, το ιδιαίτερα επιβαρυντικό στο ισοζύγιο του διοξειδίου τσιµέντο, τη µεταφορά από τον τόπο κατασκευής και συναρµολόγησης των µηχανών µέχρι τη θεµελίωσή τους, τα εκατοντάδες χιλιόµετρα ειδικών καλωδίων που θα ποντιστούν στη θάλασσα για τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τα νησιά των Κυκλάδων και του ανατολικού Αιγαίου προς την Αττική, διαπιστώνουµε ότι περίπου εξισορροπείται το περιβαλλοντικό κόστος µε το όφελος.


»Αγαπητά ζώα, στα νησιά του Αιγαίου η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς από αιολικά πάρκα µέχρι σήµερα είναι 48,82 MW. Κι ενώ οι ανάγκες όλων των νησιών σε ηλεκτρική ενέργεια µπορούν να καλυφθούν µε περίπου 1.200 MW, από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχουν δοθεί άδειες ισχύος 5.467,09 MW που µεταφράζεται στον απίθανο αριθµό των 6.431 ανεµογεννητριών (των 850 KW) ή 1.822 ανεµογεννητριών (των 3 MW).


»Μόνο στην Άνδρο, που οι ανάγκες καλύπτονται µε 12 MW, θα κατασκευαστούν αιολικά πάρκα που θα παράγουν 400 MW, στην Ικαρία µε κατανάλωση 8 MW θα παραχθούν 310 MW, στη Σέριφο µε πληθυσµό 1.500 κατοίκων θα εγκατασταθούν 87 ανεµογεννήτριες για να παράγουν 260 MW, στη Χίο θα µπουν 187 ανεµογεννήτριες που θα παράγουν 374 MW και πάει λέγοντας.


»Αγαπητά ζώα, οι επιπτώσεις από τη λειτουργία των αιολικών πάρκων είναι ποικίλες και µόλις τώρα αρχίζουν να ερευνώνται. Μία µόνο καθηµερινή πτήση µε τζάµπο από το Λονδίνο στο Μαϊάµι και αντίστροφα, εκπέµπει σε ετήσια βάση 520.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα δηλαδή όση επιβάρυνση θα γλιτώναµε από την παραγωγή “καθαρής” ηλεκτρικής ενέργειας τριών γιγάντιων αιολικών πάρκων. Οι κυβερνήσεις υπολογίζουν ότι οι επιβάτες τής αεροπλοΐας θα τριπλασιαστούν τα επόµενα 25 χρόνια. Αυτό από µόνο του σηµαίνει τριπλασιασµό των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Κανείς όµως δεν πιέζει τις κυβερνήσεις για λιγότερες πτήσεις.


»Ένα παράδειγµα λάθους χωροθέτησης αποτελεί η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε βαλτότοπους τύρφης όπου διαπιστώνεται ότι η ζηµιά από την εξουδετέρωση της ικανότητας δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα και µετατροπής του σε τύρφη αντιστοιχεί σε ποσοστό 30% έως 60% του οφέλους που θα προκύψει από τη λειτουργία των ανεµογεννητριών κατά τη διάρκεια τής ζωής τους.


»Πέραν των µετρήσιµων οικονοµικά ή τεχνικά παραµέτρων, σηµαντικές είναι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα, ιδιαίτερα στα µεγάλα πουλιά που σκοτώνονται από προσκρούσεις στα πτερύγια των ανεµογεννητριών. Μόνο ένα πάρκο στην Καλιφόρνια ευθύνεται για το θάνατο 800-1.300 αρπακτικών πουλιών το χρόνο, µεταξύ των οποίων και 75 χρυσαετών. Με το σύνθηµα “Οι ανεµογεννήτριες κάνουν κακό. Σκοτώνουν τις νυχτερίδες και κάνουν φασαρία” γίνεται µεγάλη εκστρατεία κατά των αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ.


»Δυστυχώς, τέτοια στοιχεία σπάνια δηµοσιοποιούνται. Ουδείς ακούει το αίτηµα της Ορνιθολογικής Εταιρείας που ζητάει, µετά την έναρξη λειτουργίας ενός αιολικού πάρκου, να ακολουθεί διετής παρακολούθηση της άγριας ζωής προκειµένου, εφόσον εντοπιστούν αρνητικές επιπτώσεις, να εξευρεθούν κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισής τους.


»Όλο και περισσότεροι άνθρωποι διεθνώς περιγράφουν τη ζωή τους ως ανυπόφορη εξ αιτίας των ακουστικών και οπτικών επιδράσεων των αιολικών πάρκων. Οι µηχανές αυτές παράγουν όντως ένα σηµαντικό θόρυβο, που έχει σχέση µε την περιστροφή των γραναζιών τού µηχανισµού και την τριβή τού αέρα πάνω στα πτερύγια και τον σκελετό της ανεµογεννήτριας. Ο “χρόνιος ηχητικός τραυµατισµός” είναι γνωστός από πολύ καιρό. Σε περιορισµένες εντάσεις, εκτιµούν οι ειδικοί, ο θόρυβος µπορεί να προκαλέσει στρεσογόνες αντιδράσεις, διαταραχές ύπνου και να έχει αντίκτυπο στη γενική φυσική κατάσταση των ανθρώπων. Ο ύπνος διαταράσσεται εφόσον ο παραγόµενος θόρυβος υπερβαίνει τα 45 dB ή και τα 35 dB, κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Έχουν καταγραφεί πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που χαρακτηρίστηκαν άρρωστοι και ακατάλληλοι προς εργασία εξαιτίας τής γειτνίασης µε ανεµογεννήτριες, ενώ ο αριθµός παραπόνων για συµπτώµατα, όπως αρρυθµίες και καταστάσεις άγχους, γνωστά ως “σύνδροµο των υπόηχων”, συνεχώς αυξάνεται. Η Ιατρική Ακαδηµία της Γαλλίας που διερεύνησε το θέµα επιβεβαίωσε τη θέση σύµφωνα µε την οποία οι ηχητικές οχλήσεις που παράγονται από τις ανεµογεννήτριες είναι µια πραγµατικότητα. Η Ιατρική Ακαδηµία συστήνει λοιπόν, “να απαγορευθεί η κατασκευή ανεµογεννητριών µε ισχύ πάνω από 2,5 MW και οι ανεµογεννήτριες να µην εγκαθίστανται σε απόσταση µικρότερη των 1.500 µέτρων από κατοικίες”.
»Άλλες έρευνες έδειξαν ότι κοντά στις ανεµογεννήτριες προκαλείται αφυδάτωση του εδάφους που µπορεί να προκαλέσει ερηµοποίηση σε ευαίσθητες περιοχές, όπως είναι, άλλωστε, τα ελληνικά νησιά.


»Αγαπητά ζώα, θα υποχρεωθείτε σε βίο αβίωτο ζώντας πλησίον µηχανών τερατωδών διαστάσεων. Τα παιδιά σας θα µεγαλώνουν σε ένα βιοµηχανικά πυκνοδοµηµένο τοπίο στο οποίο η φύση υποβαθµίζεται και κατακερµατίζεται.


»Η πτώση τής αξίας των ακινήτων σας θα αντανακλά την αισθητή υποβάθµιση της ποιότητας ζωής στις περιοχές που γειτνιάζουν µε τις ανεµογεννήτριες. Λόγω του όγκου των ανεµογεννητριών, που φαίνονται από παντού, το τοπίο µεταβάλλεται σε βιοµηχανικό και τα παραθεριστικά θέρετρα υποβαθµίζονται. Η τουριστική δραστηριότητα, στην οποία βασίζεται, κυρίως, η νησιώτικη οικονοµία και από την οποία αντλεί σηµαντικούς πόρους ετούτη η χώρα, θα πληγεί σηµαντικά. Είναι διαφορετικό να εγκαθίστανται αιολικά πάρκα στις ερήµους και άλλο να φυτεύονται στα αιγαιοπελαγίτικα νησιά.


»Αγαπητά ζώα, ευχαριστώ που µε ακούσατε…»


Μερικές φορές, αυτός ο γάτος µε κάνει να αισθάνοµαι βλάκας!


του Τέου Ρόµβου

(αναδημοσίευση από το περιοδικό ΓΑΛΕΡΑ, τεύχος Δεκεμβρίου 2006)