Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη «Καμπανάκι» για 120.000 υποψηφίους

«Καμπανάκι» για 120.000 υποψηφίους

4

 Οι προθεσμίες για αιτήσεις – δηλώσεις των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Όλες τις λεπτομέρειες για τους όρους και τη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που περιέχονται σε αναμενόμενη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (θα αποσταλεί το πρώτο δεκαήμερο του νέου χρόνου), παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ».
Αμέσως μετά τις γιορτές αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση, καθώς χιλιάδες μαθητές της Γ’ τάξης των Ενιαίων Λυκείων (φετινοί και απόφοιτοι) και υποψήφιοι της κατηγορίας του 10%, συνολικά πάνω από 120 χιλιάδες άτομα, θα κληθούν να καταθέσουν αίτηση – δήλωση για τα χαρακτηριστικά της συμμετοχής τους στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι των διαφόρων κατηγοριών το επόμενο διάστημα, όταν το ΥΠΕΠΘ θα ορίσει αποκλειστικές προθεσμίες.
Οι φετινοί μαθητές
Όσοι από τους 80.000 μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου (ημερήσιου ή εσπερινού) και τους αποφοίτους σκοπεύουν να διεκδικήσουν φέτος κάποια θέση στις Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, σε κάποιο από τα 47 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ή σε κάποιο από τα 5 ΤΕΦΑΑ για τα οποία απαιτείται πρακτική δοκιμασία, πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν σχετική αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που θα οριστεί το επόμενο διάστημα από το ΥΠΕΠΘ (μάλλον από 1 έως 10 Φεβρουαρίου). Η αίτηση είναι έντυπη, χορηγείται από το Λύκειο και δεν γίνεται δεκτή εκπροθέσμως.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου θα δηλώσουν το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας στο οποίο θα εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του δευτέρου τετραμήνου με αίτηση που υποβάλλουν στο σχολείο τους, η οποία είναι δεσμευτική.
Τις ίδιες προθεσμίες και οι απόφοιτοιΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ αποκλειστικής προθεσμίας (από 1 έως 10 Φεβρουαρίου 2007) πρέπει να ετοιμάζονται να υποβάλουν σχετική αίτηση όσοι έχουν απολυτήριο Ενιαίου ή άλλου τύπου Λυκείου από προηγούμενες σχολικές χρονιές και θέλουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις φέτος. Η αίτηση είναι έντυπη και υποβάλλεται στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή στο πλησιέστερο της κατοικίας τους, αν άλλαξαν τόπο κατοικίας. Με την αίτηση, εκτός από τη βούληση για συμμετοχή στις εξετάσεις, δηλώνουν και την Κατεύθυνση στα μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν (καθώς και το δεύτερο μάθημα Γενικής Παιδείας), την επιθυμία τους να εξεταστούν ή όχι στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, καθώς και τα τυχόν ειδικά μαθήματα εφόσον έχουν σκοπό να είναι υποψήφιοι για Σχολές που απαιτούν εξέταση σε ειδικό μάθημα. Η αίτηση αυτή δεν τροποποιείται ούτε αλλάζει, μπορεί όμως να ανακληθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την έναρξη των Εξετάσεων. Η ανάκληση της αίτησης είναι υποχρεωτική σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος αλλάξει γνώμη και θελήσει να συμμετάσχει στην κατηγορία του 10% (χωρίς εξετάσεις), επειδή με την υποβολή τής νέας αίτησης κατατίθεται και η βεβαίωση πρόσβασης, η οποία επιστρέφεται μόνο αν ανακληθεί η παλιά αίτηση. Από αυτή την κατηγορία των υποψηφίων, όσοι πήραν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου πριν από το έτος 2004 και θέλουν να λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις, πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ο προφορικός βαθμός τους για τη διαμόρφωση του βαθμού πρόσβασης και κατά συνέπεια ως βαθμός πρόσβασης εκλαμβάνεται μόνο ο φετινός γραπτός βαθμός.
Η κατηγορία του 10%
ΟΣΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη από 10.000 μόρια ή βαθμό πρόσβασης 10 και πάνω και επιλέγουν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, υποβάλλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο όπως και οι άλλοι υποψήφιοι τον Ιούλιο. Όσοι όμως από αυτούς επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές ή τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να υποβάλουν και αυτοί τη σχετική αίτηση στο Λύκειο εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από 1 έως 10 Φεβρουαρίου 2007 για τη δημιουργία του σχετικού αρχείου που είναι βασικό για τη διεξαγωγή των προκαταρκτικών εξετάσεων. Διευκρινίζεται ότι την υποχρέωση αυτή έχουν μόνο όσοι θα είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, καθώς η κατηγορία των υποψηφίων με το 10% δεν εξετάζεται ούτε σε ειδικό μάθημα. Αυτοί οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο στις πρακτικές δοκιμασίες αν είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής, για τις οποίες δεν απαιτείται υποβολή αίτησης, ή στις προκαταρκτικές εξετάσεις αν είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή Αστυνομικές Σχολές.
Οι Στρατιωτικές Σχολές
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές καθώς και τις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος τον Φεβρουάριο είναι απαραίτητη για τη δημιουργία του αρχείου υποψηφίων που δίδεται στις Σχολές αυτές προκαταρκτικά για διευκόλυνσή τους. Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις ο μαθητής υποβάλλει τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά σε κάθε Σχολή στην οποία επιθυμεί να είναι υποψήφιος εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη της Σχολής. Για να είναι όμως υποψήφιος σε Στρατιωτική ή Αστυνομική Σχολή, πρέπει να τη δηλώσει και στο Μηχανογραφικό του Δελτίο.
Τα δικαιολογητικά των «φυσικώς αδυνάτων»
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ που εμπίπτουν στις διατάξεις των «φυσικώς αδυνάτων» και εξετάζονται προφορικά, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες πρέπει να υποβάλουν μέχρι 31 Ιανουαρίου 2007 στο Λύκειό τους τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία ισχύουν και για τα τυχόν ειδικά μαθήματα στα οποία θα δηλώσουν εξέταση με την προαναφερόμενη αίτηση δήλωση (μαζί βεβαίως με την αίτηση – δήλωση πρέπει να καταθέσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά).


του Χρήστου Κάτσικα
ΤΑ ΝΕΑ , 02/01/2007