Αρχική Νέα Τοπικά Στο 52,8% το ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Στο 52,8% το ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

14

 Στο 52,8% έφθασε το ποσοστό απορρόφησης του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου στο τέλος του 2006 ενώ οι νομικές δεσμεύσεις δηλαδή οι υπογραφείσες συμβάσεις φθάνουν στο 79,6% των διαθέσιμων πόρων.
Έτσι για το 2006 πιστεύεται ότι δεν θα υπάρξει καμία απώλεια κοινοτικών πόρων λόγω του κανόνα ν+2, που σημαίνει ότι στα τέλη του 2008 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι απορροφήσεις και οι εκτελέσεις βέβαια των έργων!

ΠΗΓΗ: ΕΡΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ