Αρχική Νέα Τοπικά Προσπάθεια συμμόρφωσης με κοινοτική οδηγία για τους υδάτινους πόρους

Προσπάθεια συμμόρφωσης με κοινοτική οδηγία για τους υδάτινους πόρους

8

 Αναζητούμε ενιαίο φορέα διαχείρισης υδάτινων πόρων στη Χίο εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί (όπως ο πρώην νομαρχιακός σύμβουλος Γιώργος Χαλκιάς) που είχαν τονίσει το θέμα των ευθυνών της Περιφέρειας και κατά προέκταση της Πολιτείας στο συγκεκριμένο θέμα.
Να όμως που έρχεται η Ε.Ε. να «τραβήξει το αυτί» και να τρέχει η Ελληνική Κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τη σχετική κοινοτική οδηγία. Κατά τα άλλα διψάμε…
Σχετικό είναι το δημοσίευμα στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Έστω και καθυστερημένα, με πολλά προβλήματα και αφού προηγήθηκε η παραπομπή μας στο ΔΕΚ, προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί σε κοινοτική οδηγία του 2000 για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.


Το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα που υπέβαλαν 6 συναρμόδιοι υπουργοί, κρίθηκε κατ’ αρχάς νόμιμο από το το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το δικαστήριο συνόδευσε όμως την έγκρισή του με πολλές παρατηρήσεις:


* Επισημαίνει ότι η νέα απόπειρα γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και μετά τη διαπίστωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η συμμόρφωση που επιχειρήθηκε με το νόμο 3199/03, ήταν ελλιπής.


* Σημειώνει ότι μέσα στο αντιφατικό και ελλιπές πλαίσιο, δεν έχουν εκδοθεί ακόμη άλλες κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται, π.χ., για την καταγραφή των λεκανών απορροής, τον ορισμό εθνικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κ.ά.


* Δημιουργείται σύγχυση και υπάρχει κίνδυνος παρανοήσεων και αποκλίσεων από την οδηγία, λόγω της κακής μετάφρασης και απόδοσης των όρων.


* Ζητά να προσδιοριστούν χρονικά διαστήματα για την επανεξέταση του μητρώου προστατευομένων περιοχών, ενώ θεωρεί μη νόμιμη και ανεπίτρεπτη την υπεξουσιοδότηση προς τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας να λαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων του Π.Δ.


* Διαπιστώνει τέλος προβλήματα στη διαδικασία δημοσιότητας για τη συμμετοχή του κοινού στην προπαρασκευή των σχεδίων διαχείρισης.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 03/01/2007