Αρχική Νέα Τοπικά Ημερίδα παρουσίασης σχεδίου για τον τουρισμό…

Ημερίδα παρουσίασης σχεδίου για τον τουρισμό…

9

 Το σχέδιο πρότασης του Πρότυπου Kαινοτόμου Σχεδίου Aνάπτυξης (Π.K.Σ.A.) με τίτλο «Σχέδια Oλοκληρωμένης Tουριστικής Aνάπτυξης Bορείου Aιγαίου», θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια σχετικής ημερίδας στη Νομαρχία.
     Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί απ’ τη Διεύθυνση Προγραμματισμού της N.Α. Χίου, την Παρασκευή στις 6.00 μ.μ. στην αίθουσα του Nομαρχιακού Συμβουλίου Xίου.