Αρχική Νέα Τοπικά Νομαρχία: αναγκαίο το νέο λιμάνι

Νομαρχία: αναγκαίο το νέο λιμάνι

13

 Η αναγκαιότητα νέου λιμανιού έχει εκφραστεί επανειλημμένα και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου μετά την ολοκλήρωση της μελέτης είναι έτοιμη να ζητήσει τη ένταξη του έργου στην Δ’ Προγραμματική Περίοδο, απαντά ο Νομάρχης Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:


     Σε απάντηση σχετικού άρθρου της στήλης Καθημερινά, της Εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ στο φύλλο της 27ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη δημιουργίας νέου Λιμένα ή όχι, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου σας κάνει γνωστό τα παρακάτω:
     Η αναγκαιότητα δημιουργίας νέων Λιμενικών υποδομών που να εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες ναυσιπλοίας έχουν εκφραστεί σε όλα τα πολιτικά όργανα (Περιφερειακό Συμβούλιο, Νομαρχιακό Συμβούλιο) κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο.
     Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου προκειμένου να υπάρχει επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόταση για την χρήση των Λιμενικών λειτουργιών του Νομού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προχώρησε στην εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης για την συνολική αξιοποίηση των λιμανιών του Νομού.
     Με βάση αυτόν τον συνολικό σχεδιασμό προέκυψε η ανάγκη για εκπόνηση τεχνικών μελετών για νέο Λιμάνι Χίου  και βελτίωση των εγκαταστάσεων στα Λιμάνια των Ψαρών και των Μεστών.
     Μετά την ολοκλήρωση των Τεχνικών Μελετών και την ένταξη των έργων στο Γ’ Κ.Π.Σ. ήδη υλοποιούνται σημαντικά έργα βελτίωσης των υποδομών στα Λιμάνια των Μεστών και των Ψαρών. Παράλληλα προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της μελέτης για το νέο Λιμάνι Χίου στη θέση που χωροθετήθηκε Νότια του Βιολογικού Καθαρισμού και είμαστε έτοιμοι να εντάξουμε το έργο στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
     Οποιαδήποτε άλλη πρόταση για άλλη τεχνική λύση για νέο Λιμάνι αφ’ ενός μεν είναι αντίθετη με ομόφωνες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Νομού και αφ’ ετέρου στερούνται ωριμότητας και τεχνικών λύσεων κατάλληλων να υλοποιηθούν την επόμενη πενταετία.
     Με τα παραπάνω φαίνεται ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου συγκροτημένα, υπεύθυνα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, προχωράει στην επίλυση των Λιμενικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Νομός Χίου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και μόνον.
                            
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ