Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Αιτήσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από 15/1 εως...

Αιτήσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας από 15/1 εως 31/1

7

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου έχουν αρχίσει οι αιτήσεις για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

 

“Σας ανακοινώνουμε ότι από τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου δικαιολογητικά συμμετοχής για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

 

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση»,  Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική στις 5 και 6 Μαΐου 2007.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή με εκπρόσωπο α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ξένων γλωσσών, κατά τις ώρες 8:30-9:30 για τους εκπροσώπους των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και 9:30-13:30 για το κοινό.


Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1) Μία  φωτογραφία μικρού μεγέθους
2) α. Ένα παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση» από οποιαδήποτε εφορία
β. Ένα παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» από οποιαδήποτε εφορία     γ. Ένα παράβολο δημοσίου των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση»  από οποιαδήποτε εφορία
3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας.
4) Εδικό έντυπο «Aίτηση» που χορηγείται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «αίτηση» από την ιστοσελίδα: www.ypepth.gr/kpg
5) Αφορά μόνο υποψηφίους που επιθυμούν να εξετασθούν με την ειδική κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της Υ.Α. 120786/ΚΒ/1-11-2005 :
α, Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων  (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα δικαιολογητικά 1 έως 4 – και βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται καθώς και η αδυναμία τους να εξετασθούν με άλλους υποψηφίους.
β. Οι υποψήφιοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κτλ) θα πρέπει να υποβάλουν – εκτός από τα δικαιολογητικά 1 έως 4 – και ειδική διαγνωστική έκθεση από Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ή από Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας που έχει πιστοποιηθεί από το ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χίου στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης dide.chi.sch.gr  και στα ΜΜΕ.”