Αρχική Νέα Τοπικά … αλλά και καταδίκη για τα λιμενικά τέλη

… αλλά και καταδίκη για τα λιμενικά τέλη

8

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ των λιμενικών τελών ανάλογα με την προέλευση και τον προορισμό, συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, αποφάνθηκε χθες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο καταδίκασε την Ελλάδα.


Η διαφοροποίηση αυτή που προκάλεσε την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε: 1) τα λιμενικά τέλη που επιβάλλονται σε επιβατηγά πλοία και κρουαζιερόπλοια, 2) τα τέλη υπέρ των λιμενικών ταμείων και των Οργανισμών Λιμένος, 3) την επιβολή τελών υπέρ των δήμων που βρίσκονται οι λιμένες.


Σύμφωνα με την προσφυγή της Κομισιόν τα λιμενικά τέλη που επιβάλλονται σε επιβατηγά πλοία (συμπεριλαμβανομένων και των κρουαζιεροπλοίων) ή σε φορτηγά πλοία κατά την προσόρμιση, την παραβολή και την αγκυροβόληση των πλοίων στους λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, είναι χαμηλότερα όταν οι μεταφορές εκτελούνται μεταξύ δύο λιμένων στο εσωτερικό της χώρας, σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που οι μεταφορές έχουν προορισμό το εξωτερικό.


Στη δεύτερη περίπτωση η προσφυγή επισημαίνει ότι εισπράττονται λιμενικά τέλη υπέρ των λιμενικών ταμείων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που συστάθηκαν με τον νόμο 2932/2001 και των λιμένων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα κατά την επιβίβασή τους σε πορθμεία που πραγματοποιούν διεθνείς διασυνδέσεις, ενώ δεν εισπράττονται ανάλογα τέλη για τις διασυνδέσεις μεταξύ των ελληνικών λιμένων.


Τέλος, η τρίτη περίπτωση αφορούσε το δικαίωμα των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λιμένες να επιβάλλουν τέλη στα οχήματα τα οποία επιβιβάζονται σε οχηματαγωγά πλοία με προορισμό λιμένες στο εξωτερικό.


Η Κομισιόν ζητούσε την καταδίκη της Ελλάδας θεωρώντας ότι και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού κανονισμού 4055/86 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών.


Πηγή: Ναυτεμπορική, 13/1/2007