Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων: πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών

6

 
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιεί τα Έργα «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) ΙΙ, ΙΙΙ, IV», τα οποία εντάσσονται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ, Μέτρο 1.1., ενέργεια 1.1.2β. και  συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ) και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.
Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται θέσεις ωρομισθίων εκπαιδευτών – εκπαιδευτριών πολλαπλών ειδικοτήτων των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τις προκηρυσσόμενες ειδικότητες αλλά και να προμηθευτούν την αίτηση υποψηφιότητας από:
* την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ www.ideke.edu.gr/kee
* τα γραφεία του ΙΔΕΚΕ, Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 11143 Αθήνα.


Οι πρωτότυπες αιτήσεις υποψηφίων υποβάλλονται στο Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά (Αχαρνών 426 και Κοκκινάκη 17, Αθήνα Τ.Κ. 11143) με καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών έως τις 26/1/2007,  ημέρα Παρασκευή και ώρα  14.00.
Πληροφορίες από 10.00 έως 14.00 καθημερινά στο τηλέφωνο 210 25.30.334 & 210 25.84.803.