Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή: 2007: Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους – Προς μια δίκαιη...

Ευρωβουλή: 2007: Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους – Προς μια δίκαιη κοινωνία

7


 Η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, στο Στρασβούργο, με αφορμή την επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους, αναφέρθηκε στη σημασία της ευρείας συμμετοχής των κρατικών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αλλά κυρίως των ευρωπαίων πολιτών σε εκδηλώσεις και δράσεις προβολής της αξίας της δικαιοσύνης ως βάσης για το άνοιγμα ίσων ευκαιριών για όλους σε κάθε περίοδο της ζωής και σε κάθε επιδίωξή τους.

Η 1η Ιανουαρίου 2007 σηματοδότησε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (απόφαση 771/2006/ΕΚ). Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση  των ευρωπαίων πολιτών, τα πλεονεκτήματα μιας κοινωνίας βασισμένης στη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Με τον εορτασμό θα επιδιωχθεί  η παρουσίαση του  ουσιώδους κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ισότητας και της κατάργησης της διακριτικής μεταχείριση, ώστε να προωθηθεί  μια νέα  ευρωπαϊκή στρατηγική – πλαίσιο.


Οι ειδικότεροι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους θα είναι:


α) να μεταφερθεί σε ολόκληρο τον πληθυσμό το μήνυμα ότι όλοι οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις διαφορές που τους χαρακτηρίζουν έχουν δικαίωμα στην ίση μεταχείριση,
β) να προωθήσει το διάλογο για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι,
γ) να καταστήσει σαφή τη θετική συμβολή του κάθε ατόμου ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές του στη λειτουργία της κοινωνίας, και
δ) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων και ιδίως μεταξύ των νέων, εξαλείφοντας στερεότυπα, προκαταλήψεις και εκδηλώσεις βίας.


“Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη”, δήλωσε η Μαρία Παναγιωτοπούλου – Κασσιώτου “που η  Νέα Διακυβέρνηση της χώρας μας με εθνικό εκτελεστικό φορέα το Υπουργείο Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Ισότητας οργάνωσε τη συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών. Η περίοδος δράσεως εκτείνεται από το 2006 έως το 2008 με γενικό προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο ΕΕ. Αναμένουμε όλοι οι εκστρατείες ενημέρωσης, αλλά και οι επιδοτούμενες έρευνες και οι μελέτες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να στοχεύσουν στις αναγκαίες προτεραιότητες για τη χώρα μας. Ο βαθμός αυτοεκτίμησης και η αναγνώριση της αξίας του “άλλου” προσδιορίζουν τη συμπεριφορά κάθε πολίτη και την συμβολή του στην κατοχύρωση των ίσων ευκαιριών για όλους. Η νομοθετική στήριξη των ίσων ευκαιριών και της εξάλειψης των διακρίσεων απαιτεί συνεχή, πολυεπίπεδη έρευνα και παρατήρηση και μέτρα που σίγουρα δεν τελειώνουν το έτος εορτασμού 2007. Την επιτυχία της εφαρμογής τους όμως την έχουν στα χέρια τους οι πολίτες”.