Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή: Η Ελλάδα στην 8η θέση χρήσης αιολικής ενέργειας

Ευρωβουλή: Η Ελλάδα στην 8η θέση χρήσης αιολικής ενέργειας

8

Η Ελλάδα στην 8η θέση χρήσης αιολικής ενέργειας μεταξύ των 25 κρατών μελών της Ε.Ε.
“Στο ένα τέταρτο των κρατών μελών η στήριξη που παρέχεται για την αιολική ενέργεια είναι υπερβολικά χαμηλή και δεν επιτρέπει την ουσιαστική διάδοσή της. Σε ένα ακόμη τέταρτο των κρατών μελών η στήριξη αυτή είναι μεν επαρκής αλλά επιτυγχάνονται μέτρια αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την ύπαρξη δικτυακών και διοικητικών εμποδίων. Τα ζητήματα αυτά εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση της αιολικής ενέργειας ανά την Ευρώπη”, ήταν μεταξύ άλλων η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου, κ. Piebalgs, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ., Μανώλη Μαυρομμάτη.


Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί: “εάν η Επιτροπή πρόκειται να πάρει πρόσθετα ενισχυτικά μέτρα υπέρ των εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας. Επίσης, εάν θεωρεί επιβεβλημένη η Επιτροπή, την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των χωρών που μπορούν να εκμεταλλευτούν την αιολική ενέργεια λόγω κλιματολογικών συνθηκών, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα, η Ιταλία και η Ισπανία, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη εποχή για το περιβάλλον”.
 
Στην απάντησή του, ο αρμόδιος Επίτροπος τόνισε ότι: “όσον αφορά την κοινοτική ενίσχυση, έργα επίδειξης με αντικείμενο την αιολική ενέργεια χρηματοδοτούνται από το 1983, όταν η σχετική τεχνολογία ήταν ακόμη στα σπάργανα. Η στήριξη αυτή της έρευνας θα συνεχιστεί με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013). Πέραν τούτου, η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη στις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της αιολικής ενέργειας, μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής”.


Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα, έντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στην αιολική. Μάλιστα, μέχρι το 2010 αναμένονται νέες επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, την πρώτη θέση στη χρήση αιολικής ενέργειας κατέχει η Γερμανία, τη δεύτερη η Ισπανία, την τρίτη η Δανία, την τέταρτη η Ιταλία, την πέμπτη η Ολλανδία, την έκτη η Αυστρία, την έβδομη η Πορτογαλία και την όγδοη η Ελλάδα. Σήμερα, το ποσοστό χρήσης αιολικής ενέργειας, που κυμαίνεται στο 5%, θεωρείται σχετικά μικρό, δεδομένου ότι το 58% προέρχεται από θερμοηλεκτρικά κέντρα παραγωγής, το 19% από πυρηνικά εργοστάσια και το 18% από υδροηλεκτροδότηση.


“Η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νέα έκθεση προόδου μέσα στο 2007, όπου θα αξιολογείται η πρόοδος που επιτελέστηκε στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσον αφορά τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Η ανάγκη περαιτέρω προώθησης της αιολικής ενέργειας θα εξεταστεί επίσης, μεταξύ άλλων, στον επικείμενο Χάρτη Πορείας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που αναμένεται να εκδοθεί στο 2007”, συμπλήρωσε στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος, κ. Piebalgs.