Αρχική Απόψεις Aρθρα Πολύδωρος Λαμπρινούδης: εισήγηση στην ημερίδα για τα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης

Πολύδωρος Λαμπρινούδης: εισήγηση στην ημερίδα για τα πρότυπα καινοτόμα σχέδια ανάπτυξης

11

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΧΙΟΥ Π. Λαμπρινούδη
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 
Αγαπητοί φίλοι,
σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και για τη συμμετοχή σας στη σημερινή ημερίδα, που διοργανώνεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου και έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση και συζήτηση επί των αντικειμένων και τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος για την υποβολή πρότασης Σχεδίου Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης των νησιών του Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο των Προτύπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης.

Θα μου επιτρέψετε αρχικά να αναφερθώ στη διαδικασία που ακολουθήσαμε μέχρι τη σημερινή ημερίδα.
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προτάθηκε στους τοπικούς φορείς των νησιών του Β. Αιγαίου, η διαμόρφωση ενός κοινού εταιρικού σχήματος το οποίο θα λειτουργούσε ως φορέας υποβολής πρότασης στα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ). Στη βάση αυτής της λογικής βρίσκεται η διαπίστωση ότι μια πρόταση που προέρχεται από τους τρεις Νομούς είναι στην ουσία της πιο ισχυρή, σε σχέση με πιθανές ξεκομμένες προτάσεις από τον καθένα μας ξεχωριστά.
Συντονιστής εταίρος της πρότασης είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ενώ εταίροι στο τελικό σχήμα θα είναι οι 3 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι ΤΕΔΚ των τριών Νομών, τα Επιμελητήρια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θεωρούμε ότι το εταιρικό σχήμα διασφαλίζει τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της κοινωνίας, των τοπικών φορέων, της τοπικής οικονομίας καθώς και της επιστημονικής γνώσης.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν 2 τεχνικές συσκέψεις υπό το ΓΓ της Περιφέρειας, διαμορφώθηκε το κείμενο πρότασης το οποίο σας έχει διανεμηθεί και σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της διάχυσης πληροφόρησης και της δημόσιας διαβούλευσης.
Από την πλευρά μας, ως ΝΑ Χίου, συμμετείχαμε, μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της πρότασης, και σήμερα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε δημόσια με ένα ευρύτατο φάσμα τοπικών φορέων, καθώς και με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για όλα τα ζητήματα. Κινούμαστε συνεπώς με διαφάνεια, με παροχή πληροφόρησης με ανοιχτά όλα τα θέματα προς συζήτηση.


Τι βρίσκεται όμως στη βάση της φιλοσοφίας των Προτύπων Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξης;
Θα έλεγα, για να το διατυπώσουμε απλά, ότι πρόκειται για τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής, ενός συνεκτικού ιστού ο οποίος θα βρίσκεται στη βάση των ενεργειών και των δράσεων μας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Γνωρίζουμε ότι όλες οι δράσεις μας, κατά την επόμενη περίοδο, πρέπει να συναρτώνται μεταξύ τους. Έργα υποδομής, δράσεις προβολής και ανάδειξης περιοχών και μνημείων, δράσεις τόνωσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, δράσεις προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
Γι’ αυτό και συμφωνούμε στη σκοπιμότητα διαμόρφωσης ενός κοινού σχεδίου, με κοινούς στόχους και για τους τρεις Νομούς, όπου ο καθένας, με βάση την υπαρκτή ιδιαιτερότητά του, θα εντάσσει τμήματα του προγραμματισμού του.
Όπως ίσως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της 4ης Προγραμματικής Περιόδου, το Νομαρχιακό μας Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε τον πλήρη κατάλογο έργων – δράσεων που θέτουμε ως στόχο για το διάστημα 2007-2013. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι μεγάλος αριθμός αυτών των έργων και παρεμβάσεων μπορεί να ενταχθεί με προτεραιότητα στα ΠΚΣΑ.


Η συγκεκριμένη πρόταση, που έρχεται σήμερα για συζήτηση, και η οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά στη συνέχεια, μιλάει για ένα Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης στο Βόρειο Αιγαίο. Χωρίς να χρειάζεται να αναφέρω τη σκοπιμότητα για μια συνολική στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης θα επικεντρώσω στην κωδικοποιημένη αναφορά σε πλευρές- στόχους αυτού του σχεδιασμού:


?      Η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με νέα προϊόντα, δραστηριότητες, υπηρεσίες.
?      Η διαμόρφωση και διασφάλιση ενός κοινού ποιοτικού προτύπου υπηρεσιών («του αιγαιακού προτύπου») για ολόκληρο το Βόρειο Αιγαίο.
?      Η προώθηση των ειδικών ποιοτικών μορφών τουρισμού με συγκεκριμένες ομάδες – στόχους.
?      Η υιοθέτηση κοινών μεθόδων στοχευμένης προβολής των νησιών του Βορείου Αιγαίου.
?      Η στήριξη της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα (πληροφόρηση, εστίαση, καταλύματα, δραστηριότητες).
?      Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης, η αξιοποίηση των υφισταμένων και η δημιουργία νέων υποδομών και υπηρεσιών.
?      Η διασύνδεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της τοπικής οικονομίας (π.χ. τοπικά προϊόντα) με την τουριστική ανάπτυξη.


Αντιλαμβάνεστε, ότι αναφερόμαστε σε ένα συνεκτικό και πλήρη σχεδιασμό του οποίου το βασικό στοιχείο καινοτομίας είναι ότι για πρώτη φορά το σύνολο των θεμάτων αυτών συνδέονται μεταξύ τους, αντιμετωπίζονται σε κοινή βάση, προωθούνται από κοινού. Πρόκειται για ένα σχέδιο φιλόδοξο, το οποίο όμως μας ενδιαφέρει σαφώς να προχωρήσουμε, αφού μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στην υπόθεση της τοπικής ανάπτυξης των νησιών μας.
Θεωρούμε ότι πρέπει και μπορούμε να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σ’ αυτό το πεδίο: νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί φορείς, επιχειρήσεις, πολιτιστικοί φορείς, πολίτες και πρωτοβουλίες πολιτών.
Γι’ αυτό πραγματοποιείται και η σημερινή μας συνάντηση. Για να μοιραστούμε ιδέες και πληροφόρηση, να συζητήσουμε, να συναντηθούν οι απόψεις που υπάρχουν.
Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, για μια πληρέστερη παρουσίαση και θα περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας.