Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Απάντηση υπουργείου Παιδείας για το Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων

Απάντηση υπουργείου Παιδείας για το Σχολικό Κέντρο Καμποχώρων

5

 Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Ελπίδα Τσουρή για τα θέματα παιδείας και ειδικότερα για την τύχη του Σχολικού Κέντρου  Δήμο Καμποχώρων, έδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:


    Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν την αρμοδιότητα για την επιλογή και την απόκτηση οικοπεδικών  εκτάσεων, τον προγραμματισμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την επίβλεψη των έργων σχολικής στέγης (Ν. 2218/94, Ν. 2240/94 και Π.Δ. 3011 99).
    Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις σε συνεργασία με τις οικείες Περιφέρειες έχουν την δυνατότητα  να  εντάξουν τα  έργα κατασκευής  σχολικών κτιρίων στα αντίστοιχα Π. Ε. Π. (Γ ΚΠΣ.).
    Το Υπ.Ε.π.Θ. σε ετήσια βάση επιχορηγεί τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 047 /8) για οικόπεδα, μελέτες και κατασκευές χωρίς περαιτέρω παρέμβαση μέσα στο Νομό.
Στην τριετία 2004 – 2008 διετέθησαν για το Νομό Χίου τα κατωτέρω ποσά από τις πιστώσεις του εθνικού  Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω του Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
2004: Για οικόπεδα – μελέτες — κατασκευές, 200.000 Ευρώ
2005: Για οικόπεδα — μελέτες — κατασκευές,  400.000 Ευρώ
2006: Για οικόπεδα — μελέτες — κατασκευές, 460.000 Ευρώ.
      Αντίστοιχα σε ετήσιες επιχορηγήσεις προς  τους Ο.Τ.Α. για επισκευές και συντηρήσεις των σχολικών κτιρίων  προβαίνει το ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2880/2001 (άρθρο 13).
Όσον αφορά στην  ανέγερση του σχολικού  Κέντρου στο Δήμο Καμποχώρων, σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Προγραμματισμού της  Ν.Α. Χίου μας πληροφόρησε ότι προώθησε  το εν λόγω έργο για ένταξη στο Μέτρο  2.3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου.
Το ΥΠΕΠΘ φροντίζει  στο  πλαίσιο  των οικονομικών δυνατοτήτων  ως αυτές παρέχονται από το Υπουργείο Οικονομίας και  Οικονομικών ετησίως, για την ικανοποίηση των οικονομικών απαιτήσεων σχετικά  με την ομαλή εξέλιξη του έργου σχολικής στέγης της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.