Αρχική Νέα Ελλάδα - Κόσμος Ευρωβουλή: δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος...

Ευρωβουλή: δεν έχουμε πλήρη εικόνα για τις επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου

7

Δεν έχει γίνει η απαραίτητη επεξεργασία όλων των δεδομένων σχετικά με τις  επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην υγεία του ανθρώπου, όπως τόνισε η Επιτροπή  σε απάντησή της προς τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ  Σταύρο Αρναουτάκη.


Μετά από στοιχεία που προέκυψαν  από την έκθεση «World’s Worst Polluted Places The Top Ten» του Blacksmith Institute της Νέας Υόρκης (Σεπτέμβριος 2006) που αφορούν τις σοβαρές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής  μόλυνσης στην δημόσια υγεία  και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ελληνικό και διεθνή Τύπο, ο Ευρωβουλευτής Σταύρος Αρναουτάκης με ερώτησή του προς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ζήτησε να ενημερωθεί  σχετικά με το αν έχουν γίνει παρόμοιες έρευνες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Στην απάντησή του ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας, τόνισε ότι στην Επιτροπή υποβάλλονται συνεχώς στοιχεία με τη μορφή εκθέσεων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, βάση της νομοθεσίας για τα απόβλητα, τη βιομηχανική ρύπανση, τον αέρα και τα ύδατα.  Εντούτοις εως σήμερα δεν έχει γίνει επεξεργασία των δεδομένων αυτών ώστε να καλύψουν όλες τις διαστάσεις του περιβάλλοντος και όλες τις πηγές ρύπανσης. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει σε κατάταξη των πόλεων και των περιφερειών της Ευρώπης ανάλογα με την ρυπανσή τους.


Ωστόσο, όπως τονίζεται από τον Επίτροπο,  γίνονται σοβαρές προσπάθειες προκειμένου να διευρυνθούν οι γνώσεις που αφορούν τη συσχέτιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος με την υγεία του ανθρώπου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2004-2010, θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών για το περιβάλλον και την υγεία μεταξύ κρατών μελών καθώς και τη συντονισμένη προσέγγιση της βιοπαρακολούθησης που αφορά τον άνθρωπο. Πρόσφατα, με το έργο Modelkey (www.modelkey.org) επιχειρείται η ανάπτυξη μοντέλων τελευταίας τεχνολογίας για την εκτίμηση και την πρόγνωση της επίπτωσης κάποιων καθοριστικών περιβαλλοντικών ρύπων, ιδίως των κύριων τοξικών παραγόντων βιομηχανικής και γεωργικής προέλευσης.


Κλείνοντας, ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι τα πολυάριθμα Κοινοτικά Προγράμμτα – Πλαίσια  Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) που είχαν χρηματοδοτηθεί απο την ΕΕ, είχαν ως αντικείμενό τους το πρόβλημα των μολυσμένων τοποθεσιών στις περιοχές της Ευρώπης που χαρακτηρίζονται απο έντονη εκβιομηχάνιση (όπως οι Κάτω Χώρες, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Πολωνία, η Τσεχία).