Αρχική Νέα Οικονομία Λήγει το πρόγραμμα για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Λήγει το πρόγραμμα για επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

10

ΓΙΑ ΜΙΑ ακόμη εβδομάδα θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία (λήγει την επόμενη Παρασκευή 2/2) για την υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της πληροφορικής, υπό την προϋπόθεση ότι θα επενδύσουν αποκλειστικά και μόνο σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.


Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 50% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμανθεί από 10.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι τράπεζες.


Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:


Θεματική ενότητα «Πληροφορική»: Αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληροφορικής.


Θεματική ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση δράσεων πληροφορικής και επικοινωνιών των τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Θεματική ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση δράσεων πληροφορικής και επικοινωνιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του κλάδου της μεταποίησης.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις


Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»


Οι υφιστάμενες ΜΜΕ που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) και επιπλέον τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μεικτή δραστηριότητα μπορούν να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης είναι μεγαλύτερο του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας, για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.


15 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (Προσοχή: Συγκεκριμένοι κωδικοί).


17 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, πλην των επιχειρήσεων παραγωγής συνθετικών ινών που δεν είναι επιλέξιμες.


18 Κατασκευή ειδών ένδυσης – κατεργασία και βαφή γουναρικών.


19 Κατεργασία και δέψη δέρματος – κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας, ειδών σαγματοποιίας και υποδημάτων.


20 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής.


21 Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί.


22 Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου και εικόνας και μέσων πληροφορικής.


23 Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίμων.


24 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.


25 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.


26 Κατασκευή άλλων προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά.


27 Παραγωγή βασικών μετάλλων.


28 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού.


29 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού μ.α.κ.


30 Κατασκευή μηχανών γραφείου και ηλεκτρονικών υπολογιστών.


31 Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών μ.α.κ.


32 Κατασκευή εξοπλισμού και συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και επικοινωνιών.


33 Κατασκευή ιατρικών οργάνων, οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων – κατασκευή ρολογιών κάθε είδους.


34 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων, κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.


36 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες μ.α.κ.


37 Ανακύκλωση.


Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις των παρακάτω τομέων:


* Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης Ε.Κ.


* Τομέας αλιείας, υδατοκαλλιέργειας.


* Χαλυβουργικός τομέας.


* Ναυπηγική βιομηχανία.


Επιλέξιμες κατηγορίες για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»


Οι υφιστάμενες τουριστικές ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ ή δεν τηρούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού


* Ολα τα είδη των ξενοδοχείων και συγκεκριμένα:


– Ξενοδοχεία κλασικού τύπου.


– Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.


– Ξενοδοχεία μεικτού τύπου.


– Ξενοδοχεία τύπου μοτέλ.


* Κάμπινγκ.


* Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια.


* Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.


* Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.


* Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις.


* Παραδοσιακά καταλύματα.


Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων για τη θεματική ενότητα «Πληροφορική»


Οι υφιστάμενες ΜΜΕ που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, πλην των επιχειρήσεων που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας του αστικού δικαίου, της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες βάσει κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας):


72 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες.


51.84 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.


52.51 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.


Τι χρηματοδοτείται


Επιλέξιμες ενέργειες


Προμήθεια εξοπλισμού: Αφορά στην προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.


Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού: Αφορά στην προμήθεια των βασικών και συμπληρωματικών εφαρμογών τυποποιημένου λογισμικού που σχετίζονται με το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.


Παροχή υπηρεσιών: Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που απαιτούνται, ούτως ώστε:


* να καταστούν λειτουργικές οι εφαρμογές λογισμικού της ενέργειας 2,


* να υποστηριχτεί η επιχείρηση κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας των νέων εφαρμογών.


Ενέργεια 4


Συνδρομές: Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κατηγορίας ενέργειας μπορούν να ενταχθεί το κόστος των συνδρομών σε παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.


Αποδέκτες ανά περιφέρεια


Οι ενισχύσεις ανά θεματική ενότητα δεν αφορούν σε όλες τις περιφέρειες, αλλά υπάρχουν σχετικές διαφοροποιήσεις. Οι θεματικές ενότητες ανά περιφέρεια και τομέα δραστηριότητας των ΜΜΕ έχουν ως εξής:


Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και των τριών τομέων.


Κεντρική Μακεδονία: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο του τομέα της πληροφορικής.


Δυτική Μακεδονία: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο του τομέα πληροφορικής.


Ηπειρος: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληροφορικής.


Δυτική Ελλάδα: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις μόνο του τομέα της μεταποίησης.


Ιόνια Νησιά και Πελοπόννησος: Μόνο οι μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις.


Βόρειο Αιγαίο: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

 

ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ