Αρχική Νέα Τοπικά Απάντηση Περιφερειάρχη σε δημοσίευμα για ανανέωση άδειας σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας

Απάντηση Περιφερειάρχη σε δημοσίευμα για ανανέωση άδειας σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας

4

 Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατική» για την ανανέωση της  άδειας λειτουργίας Ιχθυοπαραγωγικής  Μονάδας  Ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην περιοχή Όρμο Κολοκυθιάς Λαγκάδας Νομού Χίου – Πρώην Ιχθυοκαλλιέργειες «ΑΕ ΠΡΩΤΕΥΣ», ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Γιάννης Λέκκας, δήλωσε:

«Α. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ Τ.Α/ 75/28-1-2002 Απόφαση Βοηθού Νομάρχη κ. Γεωργίου Χαλκιά με θέμα: «Ανανέωση εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 30 στρεμμάτων στην Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην περιοχή Όρμο Κολοκυθιάς Λαγκάδας Νομού Χίου», η εκμίσθωση έχει διάρκεια 10 χρόνια από 1- 1-2002 και λήγει στις 31-12-2011.
Β. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Τ.Α./389/23-8-2000 Απόφαση Βοηθού Νομάρχη Χίου κ. Στ. Κάρματζη η ανανέωση εκμίσθωσης ή επανεκμίσθωσης  θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων στην Μονάδα Ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην περιοχή Όρμο Κολοκυθιάς Λαγκάδας Νομού Χίου, έχει διάρκεια 10 ετών από 20-11-1999 έως 20-11-2009.
Γ. Σύμφωνα με την  υπ. Αριθμ Πρωτ.2684/15-12-2006 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Λέκκα,  έγινε η ανανέωση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας της Μονάδας  Ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην περιοχή Όρμο Κολοκυθιάς Λαγκάδας Νομού Χίου – Πρώην Ιχθυοκαλλιέργειες «ΑΕ ΠΡΩΤΕΥΣ», και για το χρόνο που θα ισχύουν οι προαναφερόμενες εκμισθώσεις, (δηλαδή για θαλάσσια έκταση 50 στρεμμάτων συνολικά). Στην παραπάνω απόφαση τέθηκε και επιπλέον δεσμευτικός όρος ότι η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της Μονάδας θα μπορεί να παύσει και πριν την λήψη της παραπάνω μισθωτικής περιόδου, εφόσον τούτο επιβληθεί από σχετική Χωροταξική Μελέτη.
Δ. Στο Δημοσίευμα σας αναφέρετε ότι η άδεια ανανεώθηκε μέχρι το 2016, αυτό το στοιχείο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως προκύπτει από τα παραπάνω και η αναφερόμενη στην ΚΥΑ ημερομηνία « 2016» στην οποία πιθανώς στηρίζετε το ρεπορτάζ σας αφορά στον χρόνο ισχύος των Περιβαλλοντικών όρων Λειτουργίας της Επιχείρησης και όχι  στην διάρκεια ισχύος της απόφασης του Γ.Γ. για την λειτουργία της Μονάδας.