Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Νέα ομάδα Γονέων από το Κέντρο Πρόληψης

Νέα ομάδα Γονέων από το Κέντρο Πρόληψης

12

      Η πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών επιδιώκει τη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν στους νέους ανθρώπους να έχουν μια ζωή με νόημα χωρίς να χρειάζεται να επιλέξουν τα ναρκωτικά ως τρόπο ζωής.
      Η οικογένεια συνιστά, ως πρωταρχική και βασική κοινωνική ομάδα, ένα πολύ σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού.
      Σε σχέση με την οικογένεια, οι στόχοι της πρόληψης αφορούν στην ενίσχυση των γονιών στο ρόλο τους και στη βελτίωση της επικοινωνίας των μελών της οικογένειας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Κέντρο Πρόληψης Χίου, στο διάστημα της λειτουργίας του (1998 έως σήμερα) έχει υλοποιήσει πληθώρα δράσεων που απευθύνονται σε γονείς, όπως ομιλίες, ημερίδες, ενημερώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, ομάδες ενημέρωσης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων και ατομικά ραντεβού.
      Όσον αφορά στις  ομάδες γονέων, τα μέλη κάθε ομάδας δεν ξεπερνούν τα 15 άτομα, οι οποίοι συναντιούνται ένα δίωρο την εβδομάδα, για διάστημα δύο έως τριών μηνών. Ο τρόπος δουλειάς περιλαμβάνει κάποιες θεωρητικές εισηγήσεις αλλά κυρίως στηρίζεται στη συζήτηση και στην ενεργή συμμετοχή των μελών, ώστε αυτά να ωφεληθούν.
      Η θεματολογία προέρχεται από το υλικό «Επικοινωνία στην Οικογένεια» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ), που αφορά στην επικοινωνία και στις συγκρούσεις στην οικογένεια, στις ανάγκες των γονέων και των παιδιών και στη χρήση ουσιών.
      Έως σήμερα έχουν διοργανωθεί 15 Ομάδες Γονέων, στις οποίες έχουν συμμετάσχει 149 άτομα και 3 βιωματικά σεμινάρια για γονείς που έχουν συμμετάσχει ήδη σε κάποια ομάδα του Κέντρου Πρόληψης.
      Στο διάστημα Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007 προγραμματίζεται η νέα Ομάδα Γονέων. Η πρώτη συνάντηση της ομάδας θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου  2007, ώρα 18.30, στο χώρο του Κέντρου Πρόληψης Χίου, Ροδοκανάκη 4
      Προσκαλούμε τους γονείς που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ομάδα να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα του Κέντρου πρόληψης 2271040704, 2271020838 έως και τις 2 Φεβρουαρίου.