Αρχική Νέα Οικονομία Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χίου στο ευρωπαϊκό έργο RURAL e-GOV

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χίου στο ευρωπαϊκό έργο RURAL e-GOV

14

   Το πρόγραμμα Rural-eGov είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο που εκπονείται με ευθύνη του Εργαστηρίου Πληροφορικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci…
Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (η-Διακυβέρνησης) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιοχών της υπαίθρου της Ευρώπης.
Είναι ένα πιλοτικό έργο διάρκειας 24 μηνών, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006. Ο δικτυακός τόπος του έργου βρίσκεται στην διεύθυνση: http://rural-egov.eu.

Στα πλαίσια του Rural-eGov θα αναλυθούν οι ανάγκες που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πέντε περιφερειών κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας και της Σλοβενίας) σε σχέση με τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν για να διεκπεραιώσουν και διευκολύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Θα μελετηθεί το τρέχον επίπεδο εξοικείωσης και εκμετάλλευσής των υπηρεσιών συναλλαγής με το Δημόσιο από απόσταση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας, και θα αποτυπωθούν οι ανάγκες επαγγελματικής τους κατάρτισης σε θέματα η-Διακυβέρνησης.
Επιπλέον, θα σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν επιλεγμένες περιπτώσεις ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών η-Διακυβέρνησης.
Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένα Διαδικτυακό Παρατηρητήριο η-Διακυβέρνησης(Rural-eGov Observatory) μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις της περιφέρειας θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με την χρήση υπηρεσιών η-Διακυβέρνησης που καλύπτουν την περιοχή τους.


Τα πρώτα αποτελέσματα του έργου που μπορούν να φανούν χρήσιμα για τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναμένεται να είναι:
* Η διοργάνωση μιας πανελλήνιας ημερίδας γύρω από το θέμα των προοπτικών και προκλήσεων σχετικά με το πώς οι υπηρεσίες η-Διακυβέρνησης μπορούν να ενισχύσουν την επιχειρηματικότητα στην Ελληνική ύπαιθρο (συνδιοργάνωση με το Επιμελητήριο Χίου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου).
* Επισκόπηση των υπάρχουσων υπηρεσιών η-Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα οι οποίες μπορούν να φανούν χρήσιμες για τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις της υπαίθρου.
* Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Διαδικτυακού Παρατηρητήριου η-Διακυβέρνησης μέσω του οποίου θα προσφέρεται πρόσβαση σε πληροφορίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο στην Ελληνική γλώσσα.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροMνημόνιο συνεργασίας της ΡΟΚΑΣ με ΔΕΗ για ανανεώσιμες
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση δημοπράτησης έργου: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 2ης Διαχειριστικής ενότητας Ν.Χίου»