Αρχική Νέα Οικονομία Προτάσεις για Επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό νόμο- 4 από τη Χίο

Προτάσεις για Επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό νόμο- 4 από τη Χίο

19

 8.382.556,73 € τα οποία θα λάβουν ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 4.575.510,45 € και θα δημιουργηθούν με την υλοποίησή τους 29 νέες θέσεις εργασίας. Αναλυτικά οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν ανά Νομό έχουν ως εξής :
     


ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ :
1.Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας Β’ τάξης δυναμικότητας 56 δωματίων 108 κλινών και δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων (κολυμβητικών δεξαμενών) στην Εφταλού του Δήμου Μηθύμνης του Ν. Λέσβου, συνολικού κόστους : 1.367.715,00 € Το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει  ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 751.743,25 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,96%, της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.

2.Εκσυγχρονισμός 30 δωματίων ξενοδοχειακής μονάδας 3* συνολικής δυναμικότητας124 δωματίων 166 κλινών σον Δήμο Πέτρας του Ν. Λέσβου, συνολικού κόστους, 320.550,00€.
Το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 176.302,50€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55%, της συνολικής  δαπάνης της επένδυσης.


3.Ιδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 14 δωματίων 28 κλινών στην  Άναξο  του Δήμου Πέτρας, του Ν. Λέσβου, συνολικού κόστους, 1.125.334,00€.Το  επενδυτικό  σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 618.933,70€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55%, της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Μετά την  ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θα δημιουργηθούν 3 εποχιακές θέσεις εργασία.


4.Εκσυγχρονισμόςολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδα 2* δυναμικότητας 62 δωματίων 116 κλινών και προσθήκη κοινόχρηστων χώρων, στα Βατερά του Δήμου Πολυχνίτου του Ν. Λέσβου, συνολικής δαπάνης, 913.926,00€ Το Επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 501.659,30€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,90% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.


5. Ίδρυση μονάδας αναψυκτικών στη Βατούσα του Δήμου Ερεσού- Αντίσσης του Ν. Λέσβου συνολικού κόστους, 852.516,00€. Το Επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 467.883,80€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,88% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.


ΝΟΜΟΣ  ΣΑΜΟΥ             
 1.Ίδρυση ξυλουργείου, στο Καρλόβασι της Σάμου του Ν. Σάμου, συνολικής δαπάνης
493.000,00€. Το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 270.750,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,90% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου  θα δημιουργηθούν  δύο(2) μόνιμες νέες θέσεις εργασίας, που αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ  


   2.Ίδρυση μονάδας παραγωγής ζωοτροφών, στο Δήμο Καρλοβάσου, του Ν. Σάμου,
   συνολικού κόστους, 629.916,00€.Το  επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση
   314.958,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.
  Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες θέσεις
  εργασίας.


  ΝΟΜΟΣ  ΧΙΟΥ
1. Μετατροπή διατηρητέου σε ξενοδοχείο Α’ τάξης τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων
   δυναμικότητας 3 δωματίων 11 κλινών στον Κάμπο της Χίου του  Δ. Χίου του Ν. Χίου,
   συνολικής δαπάνης 1.740.000,00€. Το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση
   957.000,00€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης.
   Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα δημιουργηθούν  (14) νέες θέσεις
   εργασίας.

2. Ίδρυση μονάδας παραγωγής βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων με βάση την μαστίχη,
   στο Δ/Δ  Καρδαμάδα του Χίου του Ν. Χίου, συνολικού κόστους 375.245,73€. Το  επενδυτικό
   σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση  206.385,15€ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 55% της
   συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα
   δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση εργασίας.


3.Εκσυγχρονισμό, και επέκταση  μονάδας στιλβωτηρίου επίπλων στη θέση Μπατζακλή του 
   Δ/Δ Θυμιανών, του Δήμου Αγ. Μηνά του Ν. Χίου, συνολικού κόστους 199.615,00€.Το
   επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ επιχορήγηση 109.788,25€ που αντιστοιχεί σε
   ποσοστό 55% της συνολικής δαπάνης της επένδυσης. Μετά την ολοκλήρωση του
  επενδυτικού σχεδίου θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας.
 
4.Ίδρυση μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων στα Μεστά του Δ. Μαστιχοχωρίων του
    Ν. Χίου συνολικής δαπάνης, 364.739,00€ Το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει ΔΩΡΕΑΝ
    επιχορήγηση 200.106,50 € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 54,86% της συνολικής δαπάνης
   της επένδυσης.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΥλοποίηση έργων σε 44 μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
Επόμενο άρθροΗμερίδα για τις «Μαθησιακές δυσκολίες-Προβλήματα συμπεριφοράς στην εφηβεία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού»