Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Νέο Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

21

 Συγκροτήθηκε σε Σώμα, στη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2006, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η νέα σύνθεση, η οποία είχε ομόφωνα εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας κατόπιν πρότασης του Πρύτανη του Ιδρύματος, αποτελείται από τους :
• Καθ. Ανδρέα Τρούμπη, Πρύτανη, ως Πρόεδρο
• Καθ. Νικόλαο Λίτινα, ως Αντιπρόεδρο
• Σταυρούλα Λάμπου, Πολιτικό Μηχανικό, ως Διευθύνουσα Σύμβουλο
•  Παύλο Βογιατζή, Νομάρχη Λέσβου, ως Μέλος
Ιωάννη Καράλη, Οικονομολόγο, ως Μέλος
• Επικ. καθ. Κωνσταντίνο Λαμπρινουδάκη, ως Μέλος
• Αναπλ. καθ. Ιωάννη Σεϊμένη, ως Μέλος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμβάλλει στον επαναπροσδιορισμό των στόχων και γενικότερα στην αναδιάρθρωση της στρατηγικής της Εταιρείας.
Αξιοσημείωτη η συμμετοχή στο νέο σχήμα εξεχόντων μελών της τοπικής κοινωνίας, κου Π. Βογιατζή, Νομάρχη Λέσβου και κου Ιωάν. Καράλη, Προέδρου Συλλόγου Φίλων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίοι έχουν συνδράμει ποικιλοτρόπως το Ίδρυμα και έχουν αποδείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους γι’ αυτό.

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΥλοποίηση έργων σε 44 μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
Επόμενο άρθροΗμερίδα για τις «Μαθησιακές δυσκολίες-Προβλήματα συμπεριφοράς στην εφηβεία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού»