Αρχική Νέα Τοπικά Ορισμός εκπροσώπου της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών του Παραρτήματος Β. Αιγαίου στην Νομαρχιακή...

Ορισμός εκπροσώπου της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών του Παραρτήματος Β. Αιγαίου στην Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας

7

Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών ορίζει ως εκπρόσωπο του Παραρτήματος της Ένωσης στην Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, για το έτος 2007, τον Αμαρτωλό Μιχαήλ, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, αναπληρούμενο από τον Μπενοβία Ευστράτιο.