Αρχική Νέα Τοπικά Αυξήσεις 3,5% στο Δημόσιο το 2007

Αυξήσεις 3,5% στο Δημόσιο το 2007

6

    Αυξάνεται κατά 3,5% ο βασικός μισθός των λειτουργών και των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπά Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωματών Ασφαλείας, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την εισοδηματική πολιτική του δημοσίου του έτους 2007.


    Επιπλέον του ποσοστού 3,5% οι αποδοχές αυξάνονται κατά περίπου 1,1% και λόγω της ωρίμανσης (δηλαδή αλλαγές μισθολογικού κλιμακίου, μισθολογικές προαγωγές κλπ).


    Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εκτός των ανωτέρω αυξήσεων ενισχύονται και τα εισοδήματα μερίδας υπαλλήλων.


    Ειδικότερα:


    -Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χορηγούνται φέτος οι δυο πρώτες από τις τρεις δόσεις του νέου επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας, το συνολικό ύψος του οποίου είναι 105 ευρώ.


    -Στο νοσηλευτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων της χώρας, καθώς και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ αυξάνεται το επίδομα “νοσοκομειακό και τροφής”, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χορηγείται το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δηλαδή κατά 17,5 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο εξάμηνο του 2007 και κατά 35 ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.


    -Στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων αυξάνεται το επίδομα ειδικών συνθηκών από την 1η Σεπτεμβρίου 2007, επιπλέον κατά 2% επί του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού έτους 2007 και από την 1η Σεπτεμβρίου 2008 το εν λόγω επίδομα υπολογίζεται σε ποσοστό 8% επί του βασικού μισθού του ανθυπολοχαγού. Οι δικαιούχοι φθάνουν τους 153.000.


    -Στους κτηνιάτρους υπαλλήλους αυξάνεται από την 1η Μαρτίου 2007 το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας από 35 ευρώ ή 53 ευρώ σε 70 ευρώ.


    Τέλος, διευθετείται η εκκρεμότητα του επιδόματος 0,7% των μηχανικών του δημοσίου που ασχολούνται με δημόσια έργα.


    Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εάν υπολογιστούν όλοι οι επιμέρους πρόσθετες αυξήσεις η μεσοσταθμική αύξηση των αποδοχών, χωρίς την ωρίμανση, ανέρχεται σε περίπου 4%.


    Οι συντάξεις


    Οι συντάξεις που καταβάλλονται από το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς που ακολουθούν το ίδιο με το δημόσιο συνταξιοδοτικό καθεστώς αυξάνονται κατά 4%, ενώ για ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων του δημοσίου η τελική αύξηση διαμορφώνεται ως εξής:


    – Στη σύνταξη των πολιτικών συνταξιούχων ενσωματώνεται από την 1η Ιουλίου 2007 η πρώτη δόση του συνολικού ποσού των 140,80 ευρώ. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 200.000.


    – Στους στρατιωτικούς συνταξιούχους και τους συνταξιούχους των Σωμάτων Ασφαλείας χορηγείται αυτόματα από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 η αύξηση του 2% (επίδομα ειδικών συνθηκών), όπως και από την 1.1.2007 η πέμπτη δόση του επιδόματος υψηλής ευθύνης. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 90.000.


    Επίσης, θα καταβληθεί από την 1η Ιουλίου 2007 η τρίτη δόση του ΛΑΦΚΑ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε πρόσθετο ποσοστό αύξησης 2% επί της σύνταξης. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 226.000.


    Εξάλλου, για περίπου 30.000 πολεμικούς συνταξιούχους η αύξηση είναι 7,3% πλέον της εισοδηματικής πολιτικής.


    Τέλος, οι αυξήσεις επί των συντάξεων για το 2007 του ΟΓΑ και του ΕΚΑΣ είναι 23% και 22% αντίστοιχα.

 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΑΠΕ