Αρχική Green Life Υγεία- Διατροφή Συνένωση ΔΥΠΕ Β. Αιγαίου με Πειραιά! τι γίνεται με περιουσίες νοσοκομείων;

Συνένωση ΔΥΠΕ Β. Αιγαίου με Πειραιά! τι γίνεται με περιουσίες νοσοκομείων;

25

 Σημαντική αλλαγή στα θέματα τω διοικητικών υπηρεσιών Υγείας. Σε συγχώνευση σε μια Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, περνά η ΔΥΠΕ Βορείου Αιγαίου (και η αντίστοιχη του Νότιου Αιγαίου) (εφ. ΠΟΛΙΤΗΣ). Πέρα από το ότι τα προβλήματα των νοσηλευτικών μονάδων των νησιών δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά των νοσοκομείων στον Πειραιά, σημαντικό είναι επίσης ότι όλο και πιο κεντρικά θα γίνεται η διαχείριση των κληροδοτημάτων των νοσοκομείων, στα οποία στηρίζει πολλά το Σκυλίτσειο.
Σχετικά τώρα με το νέο διοικητικό σχήμα ο Γεώργιος Καραντανάς, (τέως Διοικητής Γ΄ ΔΥΠΕ Αττικής) θα είναι στο εξής ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου όπως προκύπτει από τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Υγειονομικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Α΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και από την Γ΄ Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής.
Η Παναγιώτα Χατζοπούλου τοποθετήθηκε από τον υπουργό Υγείας στη θέση της υποδιοικητού.