Αρχική Πολιτισμός Βιβλία Κώστας Ναυπλιώτης: Καταρράκτης Χίου

Κώστας Ναυπλιώτης: Καταρράκτης Χίου

6


«Καταρράκτης Χίου, Γλωσσικές και λαογραφικές συσχετίσεις», είναι ο τίτλος του βιβλίου Kώστα Aντ. Nαυπλιώτη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «αλφαπι» των αδελφών Παληού.
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη.
Τα δύο περιλαμβάνουν γλωσσολογικές παρατηρήσεις, ενώ το τρίτο αναφέρεται κυρίως στο χωριό Καταρράκτης.
Εμφανέστατη είναι η αγωνία του συγγραφέα για την κακή στις μέρες χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μάλιστα χρησιμοποιείται το πολυτονικό, αφού κατά το συγγραφέα το μονοτονικό είναι ένα σύμπτωμα του εκφυλισμού της γλώσσας.
Ιδιαίτερη σημαντική είναι η βιβλιογραφία που παραθέτει ο Κώστας Ναυπλιώτης στο τέλος του βιβλίου, για τις πηγές που χρησιμοποίησε.

 

ΠΗΓΗ: ΑΛΗΘΕΙΑ