Αρχική Green Life Διαδρομές Εργο από την Περιφέρεια για: Οργάνωση συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις...

Εργο από την Περιφέρεια για: Οργάνωση συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού

16

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Λέκκα, προεγκρίθηκε η υπογραφή σύμβασης του Υποέργου «Οργάνωση συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού», προϋπολογισμού 521.008,40 ευρώ, της ενταγμένης στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Πράξης με τίτλο « Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2006 -2008. Φορέας υλοποίησης είναι η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.