Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων

Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων

12

 Το Κέντρο Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση (Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ.) της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υπ.Ε.Π.Θ.), ανακοινώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές για τα εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση της περιόδου:
Σεπτέμβριος 2007 – Ιούλιος 2008.
Προσφέρονται δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας, 250 ωρών το καθένα, τα οποία είναι τα ακόλουθα:
1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου).
2. Οικονομία – Διοίκηση – Επιχειρήσεις (για αποφοίτους τουλάχιστον Λυκείου).
Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση «Πιστοποιητικού Διά Βίου Εκπαίδευσης» (ν. 3369/6-7-2005).
       Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη στα τμήματα μάθησης έχει ξεκινήσει ήδη, με καταληκτική ημερομηνία την 20η  Μαΐου 2007.
Για την ένταξη των εκπαιδευόμενων σε τμήματα μάθησης προαπαιτείται η έγκαιρη συμπλήρωση ειδικής φόρμας αίτησης ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.keeenap.gr/lms/. Εάν η ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης είναι αδύνατη, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κ.Ε.Ε. Ν. ΧΙΟΥ, Εκθεσιακό Κέντρο «Γ. Καλουτάς», Αγ. Ισίδωρος Πετροκοκκίνου, Κάμπος, τηλ. 22710 – 81615, καθημερινά 9:00 – 18:00 όπου μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη φόρμα και να καταθέσουν την αίτηση τους.
       Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. είναι καινοτόμος θεσμός διά βίου μάθησης ο οποίος συμπληρώνει το παραδοσιακό (διά ζώσης) μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ενηλίκων της Γ.Γ.Ε.Ε. του Υπ.Ε.Π.Θ. Υποστηρίζεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) της Γ.Γ.Ε.Ε. Το Κ.Ε.Ε.ΕΝ.ΑΠ. ξεκίνησε  πιλοτικά την λειτουργία του κατά την τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδο 2006-2007.