Αρχική Νέα Οικονομία Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κ.τ.Π.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κ.τ.Π.

20


Ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας καλεί τους παρακάτω δυνητικούς τελικούς δικαιούχους:


Πολιτιστικοί φορείς και οργανισμοί (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Δημόσιοι φορείς, και φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ιδρύματα
που κατέχουν ή διαχειρίζονται σημαντικές σε αριθμό και αξία συλλογές και αρχεία πολιτιστικών τεκμηρίων του Ελληνικού Πολιτισμού ή αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα.
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Στις κατηγορίες πράξεων


Κατηγορία πράξεων 1 «Ανάπτυξη συνθηκών για την δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος»,
Υποκατηγορίες πράξης : 1.2, 1.3, 1.4


Κατηγορία πράξεων 2 «Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας»,
Υποκατηγορίες πράξης: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9


Κατηγορία πράξεων 3 «Οικονομική αξιοποίηση – προστασία πνευματικών δικαιωμάτων»,
Υποκατηγορία πράξης: 3.3


του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Π. Κ.τ.Π 2000-2006 να υποβάλλουν προτάσεις έργων (πράξεις), προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν για να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του παραπάνω Μέτρου.


Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται στο ποσό των 40.200.000 ευρώ, Δημ.Δαπάνη 40.200.000 ευρώ, Κοινοτική συμμετοχή ΕΤΠΑ 30.150.000 ευρώ, Εθνική συμμετοχή 10.050.000 ευρώ 
  
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 23/6/2003
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 8/8/2003


Σχετικά κείμενα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.3

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΠαν ΜΕΤΡΟΝ άριστον!
Επόμενο άρθροΑπονομή βραβείων στους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες