Αρχική Νέα Τοπικά Ανακοίνωση υπουργείου Εσωτερικών για τη συνέχιση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής...

Ανακοίνωση υπουργείου Εσωτερικών για τη συνέχιση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας», «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων»

4

       Δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα – και αρκετά πριν από τη λήξη των σχετικών δράσεων – οι δύο Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη συνέχιση των Προγραμμάτων:

 «Βοήθεια στο Σπίτι»,
«Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»,
«Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ),
καθώς και των δομών των Βρεφονηπιακών Σταθμών ή και  Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Τμήμα Νηπίων ΜΕΑ),
Παιδικών Σταθμών,
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ),
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Έτσι, με τις υπ’ αριθμ. 111135/1233 (ΦΕΚ 772/Β/ 15.5.2007) και 111136/1234 (ΦΕΚ 781/Β/ 17.5.2007) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, αντιστοίχως, διασφαλίσθηκαν, κατ’ εφαρμογή της σχετικής Κυβερνητικής δέσμευσης, οι αναγκαίοι πόροι για τη συνέχιση των ανωτέρω δράσεων από τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ ως την 31.8.2008.
Η χρηματοδότησή τους αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
 Με τον τρόπο αυτόν υπηρετούνται με συνέπεια δύο βασικές επιδιώξεις κοινωνικού χαρακτήρα:
* Εξασφαλίζεται η βοήθεια, περίθαλψη κατ’ οίκον και εν γένει υποστήριξη ηλικιωμένων, ΑμεΑ και γενικότερα μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον εργάζεται ή δεν μπορεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, στη φροντίδα τους.
* Προωθείται η απασχόληση ή επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι εν λόγω Μονάδες και Δομές (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και κάθε είδους βοηθητικού προσωπικού). Επίσης, με τη δημιουργία των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην εναρμόνιση του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.
     Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, και προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η αναζήτηση απασχόλησης και η πρόσβαση των άνεργων γονέων στην αγορά εργασίας, προτεραιότητα συμμετοχής στις εν λόγω δομές έχουν τα παιδιά άνεργων γονέων.
     Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η έγκαιρη μέριμνα για τη συνέχιση των ανωτέρω Προγραμμάτων και δράσεων – που οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν αφήσει κυριολεκτικά στον «αέρα» – αποτελεί αναπόσπαστο και βασικό τμήμα της κοινωνικής πολιτικής μας, στο πλαίσιο της οποίας στηρίζουμε έμπρακτα όσους έχουν ανάγκη, δίνουμε ουσιαστικές ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συμπολίτες μας,  ενισχύουμε τον θεσμό της οικογένειας και διευρύνουμε, σταδιακά αλλά σταθερά και με προοπτική, το Κοινωνικό Κράτος Δικαίου».
    
 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ