Αρχική Green Life Ζώα & Περιβάλλον Συμμετοχή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον καθαρισμό ακτών

Συμμετοχή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον καθαρισμό ακτών

20

 
Το  ΚΠΕ Ομηρούπολης στα πλαίσια των δραστηριοτήτων για την ημέρα περιβάλλοντος την Κυριακή 3 Ιουνίου 2007 συμμετέχει στον καθαρισμό των ακτών της Χίου που διοργανώνεται από την Επιτροπή Διασύνδεσης το Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη χιακή κοινωνία.