Αρχική Νέα Εκπαίδευση - Επιστήμη 9-20 Ιουλίου κατάθεση μηχανογραφικών, οδηγίες από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

9-20 Ιουλίου κατάθεση μηχανογραφικών, οδηγίες από Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

20

   Οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων που είναι υποψήφιοι για τα Α.Ε.Ι.  και Τ.Ε.Ι. καλούνται να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο με τις προτιμήσεις τους στην αρμόδια επιτροπή, στο 2ο Γενικό  Λύκειο Χίου  από 9/7/2007 έως και 20/7/2007 και από 08.30 έως 13.00.


Α)   Προσέλευση κατά σχολείο
 
       Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων συνιστάται να προσέρχονται σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


 Δευτέρα 9/7/2007 οι απόφοιτοι των σχολείων Εκκλησιαστικό – Εσπερινό – Βολισσού.
 Τρίτη 10/7/2007 οι απόφοιτοι του 1ου Γενικού Λυκείου Χίου (αρχικά επιθέτου Α έως και Κ)
 Τετάρτη 11/7/2007 οι απόφοιτοι του 1ου Γενικού Λυκείου Χίου (αρχικά επιθέτου Λ έως και Ω)
       Πέμπτη 12/7/2007 οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου  Βροντάδου
 Παρασκευή 13/7/2007 οι απόφοιτοι του 2ου Γενικού Λυκείου Χίου (αρχικά επιθέτου Α έως και Κ)
 
       Δευτέρα 16/7/2007 οι απόφοιτοι  του 2ου Γενικού Λυκείου Χίου (αρχικά επιθέτου Λ έως και Ω)
 Τρίτη 17/7/2007 οι απόφοιτοι του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου (αρχικά επιθέτου Α έως και Κ)
 Τετάρτη 18/7/2007 οι απόφοιτοι του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου (αρχικά επιθέτου Λ έως και Ω)
 Πέμπτη 19/7/2007 οι απόφοιτοι των σχολείων Καλλιμασιάς – Καλαμωτής – Καρδαμύλων
 Παρασκευή 20/7/2007 οι απόφοιτοι  των σχολείων Καλλιμασιάς – Καλαμωτής – Καρδαμύλων
 
       Οι απόφοιτοι των σχολείων Οινουσσών και Ψαρών καθώς και οιουδήποτε σχολείου εκτός νομού Χίου μπορούν να προσέρχονται οποιαδήποτε ημέρα από 9/7/2007 έως και 20/7/2007.


Β)  Δικαιολογητικά:
      
Το δελτίο μπορεί να καταθέσει ο υποψήφιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του.
 Οι υποψήφιοι μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο υποβάλλουν :
 –     Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους
 –    Φωτοτυπία της « βεβαίωσης  πρόσβασης» . Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξουν και την πρωτότυπη βεβαίωση στην επιτροπή.
  Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι των Γενικών Εσπερινών Λυκείων  υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση του σχολείου τους, από την οποία να προκύπτει ότι φοίτησαν τις δύο τελευταίες τάξεις στο Εσπερινό Λύκειο.
        


      Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης


         Καλογεράκης Παύλος