Αρχική Νέα Οικονομία Εκσυγχρονισμός Μικρών Τουριστικών Καταλυμάτων

Εκσυγχρονισμός Μικρών Τουριστικών Καταλυμάτων

15


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν το ανώτερο 50 άτομα και να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 880.411 €. Στο πρόγραμμα μπορούν να μπουν και επιχειρήσεις στις οποίες ο επιχειρηματίας είναι αυτοαπασχολούμενος ή απασχολεί συγγενείς του α’ ή β’ βαθμού(γονείς, παιδιά, αδέλφια) ή τον/την σύζυγο του.


Στόχος του προγράμματος


Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό των καταλυμάτων που δεν εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο 2601/98. Ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός τους προωθείται με βάση τις απαιτήσεις του Π.Δ.337/28.12.2000 για την κατάταξη τους με το σύστημα των κλειδιών, ώστε να εξασφαλίζεται παράλληλα και η ολοκληρωμένη αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών τους.


Ποιους αφορά;


Επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστον 3 χρόνια(έστω και εποχιακά, ανεξάρτητα από τυχόν αλλαγή ιδιοκτήτη ή μισθωτή) και σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας από τον ΕΟΤ είναι:


o Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια ή διαμερίσματα


o Ξενοδοχεία τάξης Δ’ και Ε’


o Ξενοδοχεία και camping τάξης Γ’ και άνω, που όμως έχουν το ανώτερο 30 κλίνες(τα ξενοδοχεία) και 100 θέσεις(τα camping) , δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Αναπτυξιακό Νόμο και υποβάλλουν πρόταση που δεν υπερβαίνει τα 70.433 €.


o Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις.


o Camping τάξης Δ’


Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να απασχολούν το ανώτερο 50 άτομα και να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 880.411 €. Στο πρόγραμμα μπορούν να μπουν και επιχειρήσεις στις οποίες ο επιχειρηματίας είναι αυτοαπασχολούμενος ή απασχολεί συγγενείς του α’ ή β’ βαθμού(γονείς, παιδιά, αδέλφια) ή τον/την σύζυγο του.


Τι δαπάνες χρηματοδοτούνται;


Το πρόγραμμα αφορά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρουν τα μικρά καταλύματα. Αναλυτικά, χρηματοδοτούνται προτάσεις που περιλαμβάνουν δαπάνες για 3 τουλάχιστον από τα παρακάτω:


1. Βελτίωση / Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων.
2. Εκσυγχρονισμός κινητού εξοπλισμού εσωτερικών χώρων.
3. Έργα διαμόρφωσης και εξοπλισμού περιβάλλοντος χώρου.
4. Επενδύσεις σε ηλεκτρονικό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό.
5. Έργα εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης ύδατος.
6. Έργα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας πελατών και προσωπικού.


Πόση είναι η χρηματοδότηση;


Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί με 40% έναν προϋπολογισμό που μπορεί να ανέλθει σε  €2.347,76 ανά κλίνη, με ανώτατο όριο τα 73.367,57 €. Το υπόλοιπο ποσοστό του 60% της ίδιας συμμετοχής της επιχείρησης μπορεί να καλυφθεί εν μέρει ή εν όλω με τραπεζικό δάνειο.


Υποβολή των προτάσεων


Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μέχρι τον Ιούνιο του 2006. Δεν υπάρχει άλλη ενδιάμεση καταληκτική ημερομηνία.


Οι προτάσεις υποβάλλονται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που είναι η ΕΛΑΝΕΤ(Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία), Βαλαωρίτου 4, 10671 Αθήνα, τηλέφωνο 210/3620242.


Οι προτάσεις συλλέγονται και προχωρούν σε αξιολόγηση 2 φορές τον χρόνο.


Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί αφού κατατεθεί η πρόταση;


1. Αξιολόγηση


Η πρόταση περνάει από 2 ειδών αξιολογήσεις.


Στην προαξιολόγηση ελέγχονται τα τυπικά δικαιολογητικά και οι προτάσεις που περνούν   προχωρούν στην επόμενη φάση, που ονομάζεται τεχνική αξιολόγηση και στην οποία ελέγχεται γενικότερα η προτεινόμενη επένδυση, ο προϋπολογισμός σε σχέση με τις προσφορές και το κατά πόσο η επένδυση αυτή θα εκσυγχρονίσει το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται στην Αθήνα από ανεξάρτητους αξιολογητές .


Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής εγκρίνονται από το Υπουργείο και ακολουθεί η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης. Η σύμβαση χρηματοδότησης υπογράφεται με την ΕΛΑΝΕΤ και περιγράφει αναλυτικά την επένδυση έτσι όπως έχει εγκριθεί και όπως πρέπει να υλοποιηθεί.


2. Χρηματοδότηση


Οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν μία προκαταβολή επί της χρηματοδότησης (μέχρι 40%), με την αντίστοιχη καταβολή εγγυητικής επιστολής.


Από την στιγμή που ολοκληρώνεται η επένδυση, ο επιχειρηματίας συμπληρώνει το έντυπο της τελικής έκθεσης του έργου που θα του έχει αποσταλεί και το υποβάλλει στην ΕΛΑΝΕΤ. Στη συνέχεια ελέγχονται επί τόπου οι εγκαταστάσεις και η οικονομική διαχείριση της επένδυσης από έναν μηχανικό και έναν οικονομολόγο.


Η αποπληρωμή γίνεται  εφόσον ο ανωτέρω έλεγχος  δείξει ότι η επένδυση ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την σύμβαση και έχει  μεταβιβαστεί η αντίστοιχη πίστωση στην ΕΛΑΝΕΤ από το ΥΠΑΝ.


Αλλα στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα


Η διάρκεια υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης θα είναι 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της επιχείρησης και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.


Διευκρινίζεται ότι δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ΦΠΑ, οι δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες, όσες δαπάνες έγιναν πριν την υποβολή της πρότασης και οποιαδήποτε δαπάνη αφορά στην δημιουργία νέων κλινών ή νέων θέσεων.


Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται χρησιμοποιούνται κριτήρια αξιολόγησης που σχετίζονται με αντίστοιχους δείκτες. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στην σκοπιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, στην εφικτότητα και αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης του, στη ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού και στη συνεργασία των επιχειρήσεων(προκειμένου για προτάσεις συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με συνολικό επιτρεπόμενο ποσό πρότασης τα 117.388,11 €).

Διαφήμιση
Προηγούμενο άρθροΔιημερίδα για τις λοιμώξεις στους Ολυμπιακούς
Επόμενο άρθροΔεν ιδρύεται στη Χίο μουσικό γυμνάσιο